Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja — perswazja — manipulacja, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 249.
Skip to content