Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja — perswazja — manipulacja, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 249.
PDF

Jak cytować

Pstyga, A. (2015). Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja — perswazja — manipulacja, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 249. Język Polski, 2015(1-2), 193–195. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.19
Skip to content