Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, s. 397.
Skip to content