Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, s. 397.
PDF

Jak cytować

Gorzelana, J. (2015). Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, s. 397. Język Polski, 2015(1-2), 191–193. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.18
Skip to content