Polska leksykografia jednojęzyczna po roku 1989 — wybrane zagadnienia
PDF

Słowa kluczowe

słowniki języka polskiego
leksykografia

Jak cytować

Ulitzka, E. (2015). Polska leksykografia jednojęzyczna po roku 1989 — wybrane zagadnienia. Język Polski, 2015(1-2), 64–80. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.7

Abstrakt

W pierwszej części artykułu autorka opisuje najistotniejsze zmiany, jakie nastąpiły w leksykografii polskiej po 1989 roku. Jego druga część to skrótowy przegląd najważniejszych jednojęzycznych słowników językowych ostatniego ćwierćwiecza.

https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.7
PDF

Bibliografia

Bańko M. 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2003a: Stan i perspektywy współczesnej polskiej leksykografii jednojęzycznej, [w:] Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy, red. S. Gajda, Państwowa Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 127–141.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2003b: Poznaj słownik po okładce. Teksty informacyjno-reklamowe wydawców na okładkach słowników, Poradnik Językowy, z. 8, s. 3–21.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2003c: Słowniki ortograficzne w Polsce — fenomen socjologiczny, Prace Filologiczne XLVIII, s. 7–32.
Zobacz w Google Scholar

Czelakowska A. 2012: Wielki słownik języka polskiego PAN jako słownik elektroniczny, Język Polski XCII, s. 336–347.
Zobacz w Google Scholar

Dziamska-Lenart G. 2007: Rozwój frazeografii polskiej po 1989 roku, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 395–400.
Zobacz w Google Scholar

Dziamska-Lenart G. 2010: Słowniki frazeologiczne języka polskiego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm, s. 41–56.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 2004: Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne, Poradnik Językowy, z. 9, s. 8–18.
Zobacz w Google Scholar

Ignatowicz-Skowrońska J. 2004: Współczesna frazeografia polska, [w:] Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, red. J. Liberek, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań, s. 109–120.
Zobacz w Google Scholar

Malcharek-Mucha E. 2011: Wikisłownik — charakterystyka metaleksykograficzna słownika elektronicznego, Prace Filologiczne LXII, s. 175–184.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski T. 1994: Z zagadnień leksykografii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski T. 2001: Zrozumieć leksykografię, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piper D. 2003: Przegląd współczesnych słowników ortograficznych, [w:] D. Piper, Współczesna polska ortografia w szkole na przykładzie gimnazjum, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 89–206.
Zobacz w Google Scholar

Przewodnik 2011: Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski (online: http://www.leksykografia.uw.edu.pl).
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 1996: Perspektywy polskiej leksykografii jednojęzycznej, Poradnik Językowy, z. 7, s. 1–18.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzka-Baziur B. 2000: Nowe słowniki, [w:] S. Urbańczyk, Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, wyd. 4 zmienione i poszerzone, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków, s. 67–109.
Zobacz w Google Scholar

Suchacka D. 2012: Zawartość informacyjna i mikrostruktura Wielkiego słownika języka polskiego PAN, Język Polski XCII, s. 325–335.
Zobacz w Google Scholar

Ulitzka E. 2008: Słownikowy podział na części mowy w świetle zadań metaleksykografii, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Instytut Języka Polskiego PAN, Lexis, Kraków, s. 131–149.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1995: Kilka uwag o lukach i niedociągnięciach współczesnej leksykografii polskiej, Język Polski LXXV, s. 23–32.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H. 1994: Praktyczność, czyli służebność słownika wobec odbiorcy, [w:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, red. K. Handke, H. Dalewska-Greń, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 363–373.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2001a: Ciągłość i przemiany w polskiej leksykografii współczesnej, Polonica XXI, s. 305–327.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2002: Uwagi o strukturze artykułów hasłowych w kilku słownikach ortograficznych języka polskiego, [w:] W kręgu zagadnień dydaktyki i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu, red. H. Synowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 250–257.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2003a: Teraźniejszość i przyszłość polskiej leksykografii językoznawczej, Poradnik Językowy, z. 1, s. 20–33.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2003b/2009: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice (wyd. 2. zmienione i popr. 2005; wyd. 3. rozszerzone 2009).
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2004: O polskich słownikach ortograficznych z punktu widzenia metaleksykografii, Poradnik Językowy, z. 5, s. 15–30.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2008: Słowo — słownik — rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2014: Profesor Andrzej Bańkowski (5 I 1931–28 I 2014), Język Polski XCIV, s. 161–165.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., Ulitzka E., Nowak T. 2005: O świadomości leksykograficznej kandydatów na polonistów (na podstawie badań ankietowych), Poradnik Językowy, z. 5, s. 3–21.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content