Próba periodyzacji dziejów polszczyzny biblijnej
PDF

Słowa kluczowe

periodyzacja
polszczyzna biblijna
historia języka polskiego

Jak cytować

Koziara, S. (2020). Próba periodyzacji dziejów polszczyzny biblijnej. Język Polski, 10–20. https://doi.org/10.31286/JP.100.4.1

Abstrakt

Artykuł przedstawia propozycję periodyzacji dziejów polszczyzny biblijnej odwołującą się głównie do kryteriów filologicznych. Jego autor zaproponował wydzielenie trzech epok w historii tej odmiany stylowej języka polskiego, obejmujących: (1) okres kształtowania się właściwości polszczyzny biblijnej – od domniemanego Psałterza Kingi do przełomu XVI i XVII wieku; (2) okres utrwalania stylowych wyznaczników polszczyzny biblijnej – od przełomu XVI i XVII wieku do lat 70. XX stulecia – oraz (3) okres kontynuacji/przemian wzorca stylowego polszczyzny biblijnej – od lat 70. XX wieku do dziś. Zaproponowanej periodyzacji towarzyszy komentarz uzasadniający przyjęte cezury czasowe, a także wskazujący na czynniki mające wpływ na kształtowanie i utrwalanie tych cech i właściwości, które złożyły się na zbiór konstant stylowych biblijnej odmiany języka polskiego.

https://doi.org/10.31286/JP.100.4.1
PDF
Skip to content