Gerd Hentschel, Jolanta Tambor, István Fekete, Das Schlesische und seine Sprecher. Etablierung in der Gesellschaft, Attitüden, Vitalität der Germanismen / Śląski lekt i jego użytkownicy. Rozpowszechnienie, postawy społeczne wobec śląszczyzny, żywotność germanizmów w lekcie śląskim
PDF

Jak cytować

Siewert-Kowalkowska, K. (2023). Gerd Hentschel, Jolanta Tambor, István Fekete, Das Schlesische und seine Sprecher. Etablierung in der Gesellschaft, Attitüden, Vitalität der Germanismen / Śląski lekt i jego użytkownicy. Rozpowszechnienie, postawy społeczne wobec śląszczyzny, żywotność germanizmów w lekcie śląskim. Język Polski, 103(1), 143–147. https://doi.org/10.31286/JP.00316
https://doi.org/10.31286/JP.00316
PDF

Bibliografia

Czesak A. 2015: Współczesne teksty śląskie na tle procesów językotwórczych i standaryzacyjnych współczesnej Słowiańszczyzny, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Hentschel G. 2001: Das Schlesische – eine neue (oder auch nicht neue) slavische Sprache?, [w:] M. Weber (red.), Deutschlands Osten – Polens Westen. Vergleichende Studien zur geschichtlichen Landeskunde, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 149–174.
Zobacz w Google Scholar

Kocyba P. 2015: Sprachenkampf, Sprachkontakt und Sprachstatus, Sagner, München.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 2010: Psychologiczno-socjologiczny status Śląska i gwar śląskich, [w:] W kręgu śląskiej kultury, tradycji i dialektu. Materiały z konferencji z okazji 20. edycji konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, organizowanego przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej i Radio Katowice, 19 października 2010 roku, oprac. M. Lipińska, Kancelaria Senatu RP, Warszawa, s. 23–28.
Zobacz w Google Scholar

Rokita Z. 2020: Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
Zobacz w Google Scholar

Tambor J. 2008: Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content