Nazwy sekwatywne związane z reformacją w słowniku S.B. Lindego
PDF

Słowa kluczowe

nazwy sekwatywne
słownik Lindego
leksyka średniopolska
leksyka reformacyjna

Jak cytować

Michalska-Górecka, P. (2022). Nazwy sekwatywne związane z reformacją w słowniku S.B. Lindego. Język Polski, 21–31. https://doi.org/10.31286/JP.100.4.2

Abstrakt

Artykuł ma na celu omówienie nazw sekwatywnych związanych z reformacją odnotowanych w Słowniku języka polskiego S.B. Lindego i w ten sposób spojrzenie na słownik przez pryzmat tego nurtu religijnego. Podstawę materiałową stanowi wydanie drugie leksykonu (1854–1860). Termin nazwy sekwatywne przyjęto za B. Kreją, ograniczono go jednak wyłącznie do nazw wyznawców religii i sekt. Linde odnotował 32 nazwy tego typu odnoszące się do reformacji o charakterze identyfikującym. Wydaje się, że ich liczba i dobór wskazują na reformację jako zjawisko wciąż żywe w czasach leksykografa. Z drugiej strony być może istotniejszą motywacją przy doborze materiału było luterańskie wyznanie leksykografa.

https://doi.org/10.31286/JP.100.4.2
PDF
Skip to content