Pielęgniarka ery cyfrowej. Feminatywy w funkcji generycznej
PDF

Słowa kluczowe

funkcja ogólna (generyczna) rzeczowników
feminatywy
nazwy zawodów

Jak cytować

Szpyra-Kozłowska, J. (2023). Pielęgniarka ery cyfrowej. Feminatywy w funkcji generycznej. Język Polski, 103(1), 71–85. https://doi.org/10.31286/JP.00152

Abstrakt

O ile ogólne (odnoszące się do obu płci) znaczenie rzeczowników męskoosobowych jest dobrze znanym i opisanym zjawiskiem, o tyle funkcja generyczna nazw żeńskich, takich jak pielęgniarka czy przedszkolanka, nie została dotąd zbadana. Artykuł uzupełnia istniejącą lukę i analizuje użycie feminatywów w tej roli wraz z jego konsekwencjami. Relacjonuje także badanie, którego wyniki wskazują na niepewność ankietowanych w kwestii wyboru ogólnych nazw sfeminizowanych zawodów oraz zależność podejmowanych przez nich decyzji od płci oraz struktury morfologicznej wyrazów.

https://doi.org/10.31286/JP.00152
PDF

Bibliografia

Hellinger M., Bussmann H. (red.) 2001–2003: Gender across languages. The linguistic representation of women and men, John Benjamins, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Horvath L.K., Sczesny S. 2016: Reducing women’s lack of fit with leadership? Effects of the wording of job advertisements, „European Journal of Work and Organizational Psychology”, vol. 25, s. 316–328.
Zobacz w Google Scholar

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J. 2005: Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Łaziński M. 2006: O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Małocha-Krupa A. 2018: Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miemietz B. 1993: Motivation zur Motion. Zur Bezeichnung von Frauen durch Feminina und Maskulina im Polnischen, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Nagórko A. 1998: Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowosad-Bakalarczyk M. 2009: Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Rytel-Schwarz D. 2014: Czy rodzaj żeński może być używany w funkcji generycznej?, [w:] M. Benešová, R. Rusin Dybalska, L. Zakopalová (red.), Promeny polonistyky. Tradice a výzvy polonistických studií, Karolinum, Praha, s. 180–186.
Zobacz w Google Scholar

Stout J.G., Dasgupta N. 2011: When he doesn’t mean you. Gender-exclusive language as ostracism, „Personality and Social Psychology Bulletin”, vol. 37(6), s. 757–769.
Zobacz w Google Scholar

Szpyra-Kozłowska J. 2020: Pogodyn, pogodynek czy prezenter pogody? Nowe nazwy męskie i językowe mechanizmy ich tworzenia, „Język Polski” C, z. 2, s. 60–76.
Zobacz w Google Scholar

Szpyra-Kozłowska J. 2021: Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content