Wszechobecne na, czyli o ekspansji przyimka na we współczesnej polszczyźnie
PDF

Słowa kluczowe

przyimki
wyrażenia przyimkowe
na
w
poprawność językowa

Jak cytować

Waniakowa, J., & Węgrzynek, K. (2023). Wszechobecne na, czyli o ekspansji przyimka na we współczesnej polszczyźnie. Język Polski, 103(1), 36–54. https://doi.org/10.31286/JP.00140

Abstrakt

Tekst dotyczy szerzenia się przyimka na we współczesnej polszczyźnie. W szeroko pojętej funkcji wyrażania stosunków przestrzennych wypiera on inne przyimki, takie jak w, a nawet przy i pod. Autorki próbują dociec przyczyn tej ekspansji, analizując przykładowe wyrażenia przyimkowe dotyczące statycznych relacji przestrzennych oraz biorąc pod uwagę współczesne dane internetowe i korpusowe, a także konfrontując je z materiałami wcześniejszymi i zaleceniami normatywnymi.

https://doi.org/10.31286/JP.00140
PDF

Bibliografia

Awdiejew A. 1977: Konkurencja przyimków w/na w języku polskim i rosyjskim, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 106–110.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. 1986: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, wyd. 4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1950: Na fabryce, „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 30–31.
Zobacz w Google Scholar

Karłowicz J. 1900–1911: Słownik gwar polskich, t. 1–6, Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1951: Na zakładzie, na fabryce, „Język Polski” XXXI, z. 2, s. 90–93.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1979: Znaki czasu, „Język Polski” LIX, z. 1, s. 78–80.
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2020: Budowa i zastosowania korpusu monitorującego MoncoPL, „Forum Lingwistyczne”, nr 2 (online: https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/10335, dostęp: 24 marca 2021).
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska R. 2002: Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska R. 2021: Przyimki i polityka, [w:] E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki (red.), Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, s. 162–169.
Zobacz w Google Scholar

Sysak-Borońska M.G. 1975: Some remarks on the spatio-relative system in English and Polish, „Papers & Studies in Contrastive Linguistics”, vol. 3, s. 185–208.
Zobacz w Google Scholar

Walczak G. 1973: O niewłaściwym używaniu niektórych przyimków w języku potocznym, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 205–208.
Zobacz w Google Scholar

Westfal S. 1936: O zwrotach w Litwie i do Litwy, „Język Polski” XXI, z. 3, s. 65–71.
Zobacz w Google Scholar

Wierciński A. 1982: Przyimek na i „mentalność pańsko-szlachecka”, „Język Polski” LXII, z. 2–3, s. 110–114 (oraz dopowiedzenie do tego tekstu).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content