Regiolekt śląski i język polski wśród użytkowników śląskiego
PDF

Słowa kluczowe

Śląsk
kody językowe i tożsamości
regiolekt i język narodowy

Jak cytować

Hentschel, G. (2020). Regiolekt śląski i język polski wśród użytkowników śląskiego. Język Polski, 32–50. https://doi.org/10.31286/JP.100.4.3

Abstrakt

Przedmiotem badań jest używanie polskiego, śląskiego, ale też niemieckiego wśród śląskich autochtonów, którzy posługują się śląskim regularnie, jak również pytanie o ich tożsamość oraz oczekiwania wobec rozwoju śląszczyzny. Analiza bazuje na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 respondentów województwa śląskiego oraz okolic Opola. Wyniki badań dotyczących używanych kodów językowych, deklarowanych tożsamości oraz oczekiwań wobec śląskiego zostały skorelowane z relewantnymi w danej sytuacji cechami socjobiograficznymi respondentów za pomocą nowoczesnych metod statystyki analitycznej (conditional inference trees – CTrees).

https://doi.org/10.31286/JP.100.4.3
PDF
Skip to content