Przekleństwa z komponentem szlag/szlak w języku ogólnopolskim i w gwarach
PDF

Słowa kluczowe

frazeologizmy
przekleństwa
nazwy chorób

Jak cytować

Buława, M. (2020). Przekleństwa z komponentem szlag/szlak w języku ogólnopolskim i w gwarach. Język Polski, 68–83. https://doi.org/10.31286/JP.100.4.5

Abstrakt

W artykule przedstawiono występowanie w polszczyźnie ogólnej, dawnej i współczesnej, oraz w gwarach polskich zapożyczenia szlag/szlak ‘apopleksja, paraliż’. Przekleństwa z tym komponentem zostały zaprezentowane w podziale uwzględniającym schemat składniowy realizowany przez dany frazeologizm. Zwrócono uwagę na wariantywność części przekleństw w stosunku do związków z komponentem ‘diabeł’, a w odniesieniu do frazeologizmów odnotowanych w gwarach warmińskich i mazurskich rozważono możliwość ich alternatywnej interpretacji jako związków, w których omawiany leksem występuje nie jako nazwa choroby, lecz wyraz o znaczeniu ‘piorun’.
https://doi.org/10.31286/JP.100.4.5
PDF
Skip to content