Rama modusowa tekstu naukowego. Propozycja metodologii opisu (na materiale tekstów z obszaru humanistyki)
PDF

Słowa kluczowe

modus
dictum
eksplikacja modusu
inkorporacja modusu
podmiot modusowy
impersonalizacja

Jak cytować

Kananowicz, T. (2020). Rama modusowa tekstu naukowego. Propozycja metodologii opisu (na materiale tekstów z obszaru humanistyki). Język Polski, 84–101. https://doi.org/10.31286/JP.100.4.6

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę ukazania specyfiki ramy modusowej tekstu naukowego poprzez analizę sposobów eksplikacji modusu oraz podmiotu modusowego. Jak wynika z analizy, modus tekstu naukowego, w odróżnieniu od inwariantu modusu, jest często eksplikowany – albo w dyskretnych eksplicytnych konstrukcjach modusowych, albo w konstrukcjach inkorporowanych. Inkorporacja modusu jest ściśle powiązana z dążeniem autora do impersonalizacji tekstu naukowego, w związku z czym te dwie intencje łączą się w jedną – impersonalizująco-inkorporującą. Inkorporacji modusu można dokonywać na poziomie zdaniowym (nominalizacja, autoryzacja i in.) lub tekstowym (transformacje modeli zdaniowych).

https://doi.org/10.31286/JP.100.4.6
PDF
Skip to content