Koronarzeczywistość – o nowych złożeniach z członem korona- w dobie pandemii
PDF

Słowa kluczowe

słowotwórstwo
złożenie
człon korona-
formacja hybrydalna
pole semantyczne

Jak cytować

Cierpich-Kozieł, A. (2020). Koronarzeczywistość – o nowych złożeniach z członem korona- w dobie pandemii. Język Polski, 102–117. https://doi.org/10.31286/JP.100.4.7

Abstrakt

Tematyka artykułu koncentruje się wokół anglicyzmu koronawirus. Zasadniczym celem było przedstawienie złożeń z członem korona-, omówienie ich statusu formalnego i pogrupowanie w pola semantyczne. Wśród tego typu neologizmów wyodrębniono liczne formacje hybrydalne, jak również pseudoanglicyzmy oraz zapożyczenie właściwe. Należą one do co najmniej 11 pól semantycznych, odnoszących się do realiów życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego w dobie epidemii COVID-19. Ponadto odniesiono się do przymiotnika koronawirusowy, który często przybiera anglojęzyczny wariant pozycyjny w zdaniu, jak również do polskich zestawień determinatywnych, cechujących się obcym wzorcem strukturalnym. W części końcowej przedstawiono wyniki krótkiego studium porównawczego nad frekwencją członu korona– oraz jego obcojęzycznych odpowiedników w językach polskim, angielskim i niemieckim.

https://doi.org/10.31286/JP.100.4.7
PDF
Skip to content