Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich, red. Donata Ochmann, Renata Przybylska
PDF

Jak cytować

Puda-Blokesz, M. (2018). Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich, red. Donata Ochmann, Renata Przybylska. Język Polski, 98(4), 111–115. https://doi.org/10.31286/JP.98.4.11
https://doi.org/10.31286/JP.98.4.11
PDF

Bibliografia

Godyń J. 1972: Uwagi o gwarze krakowskiej w utworach Konstantego Krumłowskiego. Dokończenie, „Język Polski” LII, z. 4, s. 286–295 (online: http://mbc.malopolska.pl).
Zobacz w Google Scholar

Handke K. 2001: Terytorialne odmiany polszczyzny, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 201–221.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content