Lubelski Kwietnik i Zielnik
PDF

Jak cytować

Rak, M. (2021). Lubelski Kwietnik i Zielnik: Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. Jerzy Bartmiński, zastępca red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, t. 2: Rośliny, z. 3: Kwiaty, z. 4: Zioła, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, z. 3: s. 295, z. 4: s. 494. Język Polski, (1), 131–134. https://doi.org/10.31286/JP.101.1.12

Abstrakt

  

https://doi.org/10.31286/JP.101.1.12
PDF

Bibliografia

Niebrzegowska-Bartmińska S. 2010: Dwa słowniki etnolingwistyczne – moskiewski i lubelski, [w:] W. Chlebda (red.), Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 21–32.
Zobacz w Google Scholar

SD: N.I. Tolstoj (red.), Slavânskie drevnosti. Ètnolingvističeskij slovar’, t. 1: A (Avgust) – G (Gus’), 1995; t. 2: D (Davat’) – K (Kroški), 1999; t. 3: K (Krug) – P (Perepelka), 2004; t. 4: P (Pereprava čerez vodu) – S (Sito), 2009; t. 5: S (Skazka) – Â (Âŝerica), 2012, Meždunarodnye otnošeniâ, Moskva.
Zobacz w Google Scholar

SLSJ: J. Bartmiński (red.), Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1980.
Zobacz w Google Scholar

SSiSL: J. Bartmiński (red.), S. Niebrzegowska [od cz. 3. Niebrzegowska-Bartmińska] (zast. red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. I: Kosmos, cz. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, 1996; cz. 2: Ziemia, woda, podziemie, 1999; cz. 3: Meteorologia, 2012; cz. 4: Świat, światło, metale, 2012; t. II: Rośliny, cz. 1: Zboża, 2017; cz. 2: Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, 2018; cz. 3: Kwiaty, 2019; cz. 4: Zioła, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Tolstaâ S.M. 2018: Simvolika rastenij v pol’skoj narodnoj tradicii. Elaki. Rec.: Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, t. 2: Rośliny. Cz. 1: Zboża. – Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, „Rocznik Slawistyczny” LXVII, 2018, s. 187–199.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1985: Lexicography and conceptual analysis, Karoma, Ann Arbor.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content