Kinga Zielińska, Druga twarz tabloidu? Językowe działania autoprezentacyjne podejmowane przez dzienniki Fakt i BILD-Zeitung jako przedmiot badań mediolingwistyki porównawczej
PDF

Jak cytować

Czachur, W. (2018). Kinga Zielińska, Druga twarz tabloidu? Językowe działania autoprezentacyjne podejmowane przez dzienniki Fakt i BILD-Zeitung jako przedmiot badań mediolingwistyki porównawczej. Język Polski, 98(4), 106–110. https://doi.org/10.31286/JP.98.4.10
https://doi.org/10.31286/JP.98.4.10
PDF

Bibliografia

Bartmiński J., Chlebda W. 2008: Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów?, „Etnolingwistyka”, t. 20, s. 11–27.
Zobacz w Google Scholar

Czachur W. 2017: Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Pytania badawcze, zadania i perspektywy, [w:] W. Czachur (red.), Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 7–38.
Zobacz w Google Scholar

Klemm M., Michel S. 2015: Lingwistyka kultury mediów. Postulat na rzecz holistycznej analizy (multimodalnej) komunikacji medialnej, tłum. K. Zielińska, [w:] R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski (red.), Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, t. 2, Atut, Neisse Verlag, Wrocław–Dresden, s. 335–369.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz J. 2014: Co językoznawstwo może dać medioznawstwu?, [w:] T. Gackowski (red.), Metodologie badań medioznawczych, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 17–35.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. 2013: Mediolingwistyka: wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stöckl H. 2015: Lingwistyka mediów. O statusie i metodach (wciąż) konstytuującej się dyscypliny badawczej, tłum. J. Jarosz, R. Opiłowski, [w:] R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski (red.), Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, t. 2, Atut, Neisse Verlag, Wrocław–Dresden, s. 23–44.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content