Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, monografia zbiorowa pod red. R. Dębskiego i W.T. Miodunki
PDF

Jak cytować

Sękowska, E. (2018). Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, monografia zbiorowa pod red. R. Dębskiego i W.T. Miodunki. Język Polski, 98(2), 135–138. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.9
https://doi.org/10.31286/JP.98.2.9
PDF

Bibliografia

Lipińska E. 2003: Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mindak J. 1983: O bilingwizmie i interferencji w opracowaniach polonistycznych ostatnich lat, „Język Polski” LXII, z. 3, s. 204–209.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content