Dwa nowe słowniki tematyczne uczniowskiej polszczyzny
PDF

Jak cytować

Batko-Tokarz, B. (2018). Dwa nowe słowniki tematyczne uczniowskiej polszczyzny. Język Polski, 98(1), 134–139. https://doi.org/10.31286/JP.98.1.15
https://doi.org/10.31286/JP.98.1.15
PDF

Bibliografia

Cygal-Krupa Z. 1986: Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cygal-Krupa Z. 1990: Podstawowe słownictwo tematyczne języka polskiego (na wybranych przykładach), nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cygal-Krupa Z. 2016: Słownictwo tematyczne w językoznawstwie polskim (ze szczególnym uwzględnieniem leksykologii, leksykografii i glottodydaktyki), [w:] Z. Cygal-Krupa, K. Choińska, M. Pachowicz, Słownik tematyczny uczniowskiej polszczyzny. Słownictwo rzadsze, t. 1, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów, s. XIII–LV.
Zobacz w Google Scholar

Cygal-Krupa Z., Choińska K. 2006: Zmiany w słownictwie tematycznym dzieci i młodzieży, [w:] K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida (red.), Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 15–20.
Zobacz w Google Scholar

Cygal-Krupa Z., Pachowicz M., Choińska K. 2005: Obraz postaw młodzieży wobec zdrowia zawarty w słownictwie tematycznym uczniów szkół tarnowskich, [w:] T. Lisicki, B. Wilk, A. Walentukiewicz (red.), Prozdrowotny styl życia. Uwarunkowania społeczne, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk, s. 225–233.
Zobacz w Google Scholar

Cygal-Krupa Z., Pachowicz M., Choińska K. 2008: Słownictwo tematyczne związane z życiem religijnym uczniów VI klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum, [w:] R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Język katechezy, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów, s. 291–300.
Zobacz w Google Scholar

Gębal P. 2014: Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Biblioteka „LingVariów”, Glottodydaktyka, t. 7, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 1976: Swoistość słownictwa tematycznego, „Język Polski” LXV, z. 3, s. 180–186.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 1980: Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content