Wspominając Profesora Walerego Pisarka
PDF

Jak cytować

Kowalik, K. (2018). Wspominając Profesora Walerego Pisarka. Język Polski, 98(1), 121–125. https://doi.org/10.31286/JP.98.1.11
https://doi.org/10.31286/JP.98.1.11
PDF

Bibliografia

Bajka Z. 1996: Walery Pisarek. Curriculum vitae – prawie pełne, [w:] J. Mikułowski Pomorski, Z. Bajka (red.), Valeriana. Eseje o komunikowaniu między ludźmi, Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 362–366.
Zobacz w Google Scholar

Bibliografia prac prasoznawczych i językoznawczych Walerego Pisarka za lata 1997–2006, [w:] W. Pisarek, O mediach i języku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2007, s. 383–391.
Zobacz w Google Scholar

Bibliografia publikacji Profesora Walerego Pisarka, [w:] K. Waśkowski (red.), Walery Pisarek. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 109–129.
Zobacz w Google Scholar

Cegieła A., Markowski A. 1982: Z polszczyzną za pan brat, Wydawnictwo Iskry, Warszawa (wyd. 2 – 1986).
Zobacz w Google Scholar

Dziki S. 1996: Bibliografia prac prasoznawczych i językoznawczych Walerego Pisarka za lata 1951–1996, [w:] J. Mikułowski Pomorski, Z. Bajka (red.), Valeriana. Eseje o komunikowaniu między ludźmi, Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 7–22.
Zobacz w Google Scholar

Kajtoch W. 2011: O Profesorze Walerym Pisarku, „Język Polski” XCI, s. 82–93.
Zobacz w Google Scholar

Kalendarium życia i twórczości, [w:] K. Waśkowski (red.), Walery Pisarek. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 109–129.
Zobacz w Google Scholar

Ogórek P. 2017: Zmarł prof. Walery Pisarek. Miał 86 lat, „Gazeta Krakowska”, nr 258, (6.11.2017), s. 1, 4.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1972: Frekwencja wyrazów w prasie. Wiadomości – komentarze – reportaże, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1986: Słowa między ludźmi, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2010: Krystyna Pisarkowa. Dzieło Jej życia (1932–2010), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVI, s. 5–22.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2011: Moja polszczyzna, [w:] K. Waśkowski (red.), Walery Pisarek. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 89–97.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2012: Przedmowa, [w:] E.W. Pisarek, Od obszczyny do kołchozu. Z form pospólnego użytkowania ziemi na wschodzie Europy, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, s. VII–XX.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2016: Język mediów czy język w mediach?, „Język Polski” XCVI, s. 5–10.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 2000: Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 1: Więzy wspólnego języka, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content