Profesor Walery Pisarek i język polski
PDF

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2018). Profesor Walery Pisarek i język polski. Język Polski, 98(1), 113–119. https://doi.org/10.31286/JP.98.1.9
https://doi.org/10.31286/JP.98.1.9
PDF

Bibliografia

Drożdżak A. 2016: Prof. Walery Pisarek, zanim został mistrzem słowa, fedrował na kopalni, gazetakrakowska.pl (dostęp: 2 stycznia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Kajtoch W. 2011: O profesorze Walerym Pisarku, „Język Polski” XCI, s. 82–93.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1962: W trosce o język prasy, „Język Polski” XLII, s. 161–164.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1964: O języku stowarzyszonym, „Język Polski” XLIV, s. 220–231.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1966: Recepty na zrozumiałość wypowiedzi, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2–3, s. 38–53.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1967: Poznać prasę po nagłówkach! Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1969: Jak mierzyć zrozumiałość tekstu, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4, s. 35–48.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1970: Retoryka dziennikarska, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1978: Słowa między ludźmi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1983: Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1985: Słowa między ludźmi, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1995: Kto, o czym, jak i po co?, „Język Polski” LXXV, s. 169–182.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2001: Pierwszy rozbiór polszczyzny, „Przegląd”, 8 stycznia 2001 r. (online: https//www.tygodnikprzeglad.pl/pierwszy-rozbior-polszczyzny, dostęp: 2 stycznia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2002: Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2010: Dopisek redaktora [do artykułu H. Grocholi-Szczepanek: Od gender studies do lingwistyki płci, czyli o terminologii genderowej w języku polskim], „Język Polski” XC, s. 218–219.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2013: Troska o kulturę języka polskiego wczoraj i dziś, „Język Polski” XCIII, s. 322–325.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowie K. i W. 1966 [recenzja]: Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, „Język Polski” XLVI, s. 234–241.
Zobacz w Google Scholar

Waśkowski K. (red.) 2011: Walery Pisarek. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2016: Profesor Marian Kucała – badacz i miłośnik języka polskiego, „LingVaria” XI, z. 1, s. 239–248, doi: 10.12797/LV.11.2016.21.20.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content