O funkcji objaśniającej etymologii ludowych polskich toponimów
PDF

Słowa kluczowe

etymologia ludowa
toponimy
funkcje etymologii ludowych

Jak cytować

Rogowska-Cybulska, E. (2018). O funkcji objaśniającej etymologii ludowych polskich toponimów. Język Polski, 98(1), 74–86. https://doi.org/10.31286/JP.98.1.6

Abstrakt

Funkcja objaśniająca etymologii ludowych toponimów polega na odwołaniach do współczesnej – najczęściej potocznej i stereotypowej – wiedzy o świecie, m.in. o realiach topograficznych, społecznych, kulturowych itp. dotyczących danej miejscowości, regionu i całej Polski, o początkach osad ludzkich, o dawnych warunkach życia ludzi, o dawnych wierzeniach, wydarzeniach i o nazwach osobowych.

https://doi.org/10.31286/JP.98.1.6
PDF

Bibliografia

Boryś W. 2005: Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska M. 2009: Etymologia a konotacja słowa. Studia semantyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Cienkowski W. 1972: Teoria etymologii ludowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A. 1998: Język polski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dobroński A. 1989: Związki Rajmunda Rembielińskiego z Łomżyńskiem, [w:] Rajmund Rembieliński. Jego czasy i jego współcześni, pr. zbior. pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 19–31.
Zobacz w Google Scholar

Figiel S., Janicka-Krzywda U., Krzywda P., Wiśniewski W.W. 2012: Beskid Żywiecki. Przewodnik, Pruszków (online: https://books.google.pl/books?isbn=836246030X, dostęp: 2 stycznia 2016).
Zobacz w Google Scholar

Halicka I. 1976: Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny dzierżawcze, patronimiczne i rodzinne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kasperek J., Walus D., Kita E. 2004: Moje miasto Zawiercie. Propozycje programowe dla nauczycieli klas IV–VI do realizacji edukacji regionalnej (online: www.sbc.org.pl/Content/32527, s. 9, dostęp: 2 stycznia 2016).
Zobacz w Google Scholar

Kolberg O. 1964: Mazowsze, cz. 5, [w:] O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 28, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Kraków–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kopertowska D. 1984: Nazwy miejscowe województwa kieleckiego. Nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy alei, placów, ulic i osiedli mieszkaniowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa T. 1988: Etymologia ludowa, [w:] J. Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, wyd. 2 poszerz. i popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 132.
Zobacz w Google Scholar

Liniewicz T. 2005: Raport z badań projektu edukacyjnego pn. „Każde miejsce opowiada swoją historię – partnerstwo sektora samorządowego i pozarządowego na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego”, opracowanie przygotowane na zlecenie Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group w ramach projektu edukacyjnego pn. „Każde miejsce opowiada swoją historię – partnerstwo sektora samorządowego i pozarządowego na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego” (online: graje-wo2.website.pl/pdf/Badania2008.pdf, dostęp: 20 grudnia 2014).
Zobacz w Google Scholar

Malec M. 2003: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Michow E. 2008: Legenda Kielc zamknięta w nazwie. Studium etymologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 2002: Legenda i prawda o Kobylinie, Jutrosinie oraz Dubinie, „Forum Kobylińskie”, r. 9, nr 1(30) (online: http://spkobylin.w.interia.pl/nazwa.htm, dostęp: 2 stycznia 2016).
Zobacz w Google Scholar

Rogowska-Cybulska E. 2013: O etymologii ludowej nazw miejscowych jako zjawisku skalarnym, [w:] J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 3, Rys, Poznań, s. 77–85.
Zobacz w Google Scholar

Rogowska-Cybulska E. 2014: O motywacji imionami w etymologiach ludowych polskich toponimów, „Onomastica” LVIII, Kraków, s. 167–181.
Zobacz w Google Scholar

Rogowska-Cybulska E. 2015a: Motyw Adama i Ewy w etymologiach ludowych polskich toponimów, [w:] E. Jakiel, J. Mossakowski (red.), W kręgu apokryfów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 435–446.
Zobacz w Google Scholar

Rogowska-Cybulska E. 2015b: O sposobach tworzenia nazw miejscowości w świetle etymologii ludowej, „LingVaria”, nr 19, s. 271–283.
Zobacz w Google Scholar

Rogowska-Cybulska E. 2016: O wtórnym znaczeniu etymologicznym polskich toponimów, [w:] Słowa bez tajemnic, t. 1: Słowa w systemie i w tekście, red. B. Milewska, D. Maryn-Stachurska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 84–100.
Zobacz w Google Scholar

Rospond S. 1984: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. 1987: Nazwy miast Polski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Samp J. 1987: Z woli morza. Bałtyckie mitopeje, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Smoczyński W. 2007: Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno.
Zobacz w Google Scholar

Sochacka S. (red.) 2007: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. 13, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1995: Zarys dziejów języka polskiego, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Zierhofferowa Z. 1981: Czy San rzeczywiście „domierzał” do Wisły pod Sandomierzem?, „Język Polski” LXI, s. 91.
Zobacz w Google Scholar

Zierhofferowa Z., Zierhoffer K. 2012: Etymologie ludowe, ich funkcja i struktura, „Onomastica” LVI, s. 15–23.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content