Metaforyczne konceptualizacje pojęcia ‘język’ w rozprawach popularnonaukowych Jana Michała Rozwadowskiego
PDF

Słowa kluczowe

konceptualizacja
metafora pojęciowa
język nauki

Jak cytować

Wasilewska, K. (2018). Metaforyczne konceptualizacje pojęcia ‘język’ w rozprawach popularnonaukowych Jana Michała Rozwadowskiego. Język Polski, 98(1), 49–60. https://doi.org/10.31286/JP.98.1.4

Abstrakt

W artykule przedstawiona została analiza metafor pojęciowych odnoszących się pojęcia specjalistycznego ‘język’. Materiał badawczy stanowił zbiór rozpraw Jana Michała Rozwadowskiego O zjawiskach i rozwoju języka (1950), w którym autor w przystępny sposób stara się przybliżyć czytelnikowi zagadnienia z zakresu teorii języka. Wyrażenia metaforyczne stosowane przez Rozwadowskiego są zróżnicowane ze względu na stopień skonwencjonalizowania, a metafory pojęciowe leżące u ich podstaw układają się hierarchicznie ze względu na stopień ogólności domeny źródłowej.

https://doi.org/10.31286/JP.98.1.4
PDF

Bibliografia

Bieńkowska D., Umińska-Tytoń E. 2011: Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych (na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda), „Studia Językoznawcze” X, s. 33–39.
Zobacz w Google Scholar

Grady J.E. 1991: Foundations of meaning: Primary metaphors and primary scenes, UC Berkeley, Department of Linguistics. Jäkel O. 2003: Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu: kognitywno-lingwistyczna analiza metaforycznych modeli aktywności umysłowej, gospodarki i nauki, przeł. M. Banaś, B. Drąg, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Krzeszowski T. 1991: Metaphor – metaphorization – cognition, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językowego” XLIII–XLV, s. 83–95.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff G. 2011: Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne: co kategorie mówią nam o umyśle, przeł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff G., Johnson M. 2010: Metafory w naszym życiu, przeł. T. Krzeszowski, Aletheia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff G., Turner M. 1989: More than cool reason: A field guide to poetic metaphor, University of Chicago Press, Chicago–London.
Zobacz w Google Scholar

Pawelec A. 2006: Metafora pojęciowa a tradycja, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska K. 2011: Faces of time: The role of metaphor in abstract conceptualization, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska R. 2002: Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sokólska U. 2010: Konceptualizacja pojęcia język w pracach Profesora Stanisława Urbańczyka, [w:] B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki (red.), Język polski – wczoraj, dziś, jutro, Lexis, Kraków, s. 41–51.
Zobacz w Google Scholar

Szwedek A. 2011: Rola metafor w kształtowaniu „pojęć abstrakcyjnych”, [w:] J. Bremer, A. Chuderski (red.), Pojęcia. Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków,
Zobacz w Google Scholar

s. 215–230.
Zobacz w Google Scholar

Taylor J.R. 2007a: Gramatyka kognitywna, przeł. M. Buchta, Ł. Wiraszka, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Taylor J.R. 2007b: Metaphors of linguistic knowledge: The generative metaphor vs. the mental corpus, [w:] I. Ibarretxe‑Antuñano, C. Inchaurralde, J. Sánchez-García (red.), Language, mind, and the lexicon, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, s. 69–104.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1993: Dwieście lat polskiego językoznawstwa: 1751–1950, Secesja, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wiertlewska-Bielarz J. 2011: Zastosowanie pojęcia narzędzia do analiz języka. Język jako narzędzie zradykalizowane, „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu”, 5(1), s. 71–83.
Zobacz w Google Scholar

Zawisławska M. 2011: Metafora w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content