Ilu ojców mają odkrycia naukowe? O pisowni nazwisk złożonych
PDF

Słowa kluczowe

ortografia
nazwiska złożone
myślnik
dywiz
półpauza

Jak cytować

Smuga, Z. (2018). Ilu ojców mają odkrycia naukowe? O pisowni nazwisk złożonych. Język Polski, 98(1), 35–48. https://doi.org/10.31286/JP.98.1.3

Abstrakt

W artykule szczegółowo omówiono problem dwojakiej (wielorakiej) interpretacji sformułowań zawierających nazwiska złożone. Zgodnie z regułą [185] WSO poprawny jest jedynie zapis z dywizem – bez względu na to, o ilu osobach jest mowa. Ta zasada okazuje się niefunkcjonalna, gdyż na podstawie zapisu hipoteza Sapira-Whorfa nie można stwierdzić, czy mowa o jednej osobie, czy – o dwóch. Autorka kładzie nacisk na to, że myślnik i dywiz pełnią funkcję dystynktywną, i proponuje następujące rozwiązanie: półpauza – najlepiej ze spacjami wokół niej – powinna być stosowana w zapisie nazwisk, gdy chodzi o różne osoby (ma być tożsama z granicą między nazwiskami należącymi do różnych osób), natomiast dywiz powinien być używany, gdy chodzi o nazwisko dwuczłonowe należące do jednej osoby. Wówczas z zapisu hipoteza Sapira – Whorfa jasno wynika, że chodzi o dwie osoby.

https://doi.org/10.31286/JP.98.1.3
PDF

Bibliografia

Karpowicz T. 2009: Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. 2002: Myślnik, półpauza, łącznik (online: http://www.rjp.pan.pl, dostęp: 29 lipca 2016).
Zobacz w Google Scholar

Wolański A. 2008: Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content