Przyczynek do dialektologii percepcyjnej Polski: Szczecin
PDF

Słowa kluczowe

socjolingwistyka
dialektologia
geografia lingwistyczna
zróżnicowanie dialektalne

Jak cytować

Stachowski, K. (2018). Przyczynek do dialektologii percepcyjnej Polski: Szczecin. Język Polski, 98(1), 5–17. https://doi.org/10.31286/JP.98.1.1

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki ankiety z zakresu dialektologii percepcyjnej przeprowadzonej w 2017 r. wśród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest to jedna z bardzo niewielu prac dotyczących postrzegania zróżnicowania dialektalnego Polski przez niefilologów. Autor zachęca dialektologów polskich do zapoznania się z wynikami nie tylko na zasadzie ciekawostki, ale również do przyjęcia ich jako wyzwania, by pogłębić dyskusję i objaśnić ich podłoże językowe.

https://doi.org/10.31286/JP.98.1.1
PDF

Bibliografia

Anders C.A. 2010: Wahrnehmungsdialektologie. Das Obersächsische im Alltagsverständnis von Laien (= Linguistik – Impulse & Tendenzen 36), De Gruyter, Berlin–New York.
Zobacz w Google Scholar

Anders C.A., Hundt M., Lasch A. (red.) 2010: „Perceptual Dialectology”. Neue Wege der Dialektologie, De Gruyter, Berlin–New York.
Zobacz w Google Scholar

Bounds P. 2010: Perception of Polish speech varieties, „Poznań Studies in Contemporary Linguistics”, nr 46(2), s. 155–176.
Zobacz w Google Scholar

Bounds P. 2015: Perceptual regions in Poland: An investigation of Poznań speech perceptions, „Journal of Linguistic Geography”, nr 3, s. 34–45.
Zobacz w Google Scholar

Dejna K. 1973: Dialekty polskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Demirci M. 2002: Gender differences in the perception of Turkish regional dialects, [w:] D. Long, D.R. Preston (red.), Handbook of perceptual dialectology, t. 2, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, s. 41–50.
Zobacz w Google Scholar

Gally S. 2015: Variation linguistique perçue: Quelques localités du Piémont occidental (Italie). Questions de méthodologie en dialectologie perceptuelle, „CORELA. Cognition, représentation, langage”, nr 16, s. 2–12.
Zobacz w Google Scholar

Gould P., White R. 1986: Mental Maps, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Iannàccaro G., Dell’Aquila V. 2001: Mapping languages from inside: Notes on perceptual dialectology, „Social & Cultural Geography”, nr 2(3), s. 265–280.
Zobacz w Google Scholar

Kretzschmar W. Jr. 2009: The Linguistics of Speech, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Maxwell A. 2006: Why the Slovak language has three dialects: A case study in historical perceptual dialectology, „Austrian History Yearbook”, nr 37, s. 141–162.
Zobacz w Google Scholar

Montgomery C., Beal J. 2011: Perceptual dialectology, [w:] W. Maguire, A. McMahon (red.), Analysing variation in English, Cambridge University Press, Cambridge, s. 121–148.
Zobacz w Google Scholar

Montgomery C., Stoeckle P. 2013: Geographic information systems and perceptual dialectology: A method for processing draw‑a-map data, „Journal of Linguistic Geography”, nr 1, s. 52–85.
Zobacz w Google Scholar

NSP: Narodowy Spis Powszechny z dnia 3 grudnia 1950 r. Miejsce zamieszkania ludności w sierpniu 1939 r., Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Preston D.R. 1989: Perceptual dialectology. Nonlinguists’ views of areal linguistics, Foris, Dordrecht–Providence.
Zobacz w Google Scholar

Racine I., Schwab S., Detey S. 2013: Accent(s) suisse(s) ou standard(s) suisse(s)? Approche perceptive dans quatre régions de Suisse romande, [w:] A. Falkert (red.), La perception des accents du français hors de France, CIPA, Mons, s. 41–59.
Zobacz w Google Scholar

Remysen W. 2014: Les Québécois perçoivent-ils le français montréalais comme une variété topolectale distincte? Résultats d’une analyse perceptuelle exploratoire, „Canadian Journal of Linguistics / Revue canadienne de linguistique”, nr 59(1), s. 109–135.
Zobacz w Google Scholar

Schimon A., Rabus A. 2016: Wahrnehmungsdialektologische Untersuchungen zum Russinischen in Zakarpattja am Beispiel der Region Chust, „Zeitschrift für Slawistik”, nr 61(3), s. 401–432.
Zobacz w Google Scholar

Spiekermann H. 2010: Visualisierungen von Dialekten: Ein Beitrag zum Nutzen der Laiendialektologie, [w:] C.A. Anders, M. Hundt, A. Lasch (red.), „Perceptual Dialectology”. Neue Wege der Dialektologie, De Gruyter, Berlin–New York, s. 221–244.
Zobacz w Google Scholar

Stachowski K. 2018: An experiment in labelling draw-a-map maps, „Studies in Polish Linguistics”, nr 12(4), s. 221–240.
Zobacz w Google Scholar

Theodoropoulou I., Tyler J. 2014: Perceptual dialectology of the Arab world, „Al-‘Arabiyya”, nr 47, s. 21–39.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content