Małgorzata Miławska-Ratajczak, Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów
PDF

Jak cytować

Bobrowski, J. (2019). Małgorzata Miławska-Ratajczak, Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów. Język Polski, 99(4), 128–132. https://doi.org/10.31286/JP.99.4.12
https://doi.org/10.31286/JP.99.4.12
PDF

Bibliografia

Gajda S. 1988: O pojęciu idiostylu, [w:] J. Brzeziński (red.), Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, Zielona Góra, s. 23–34.
Zobacz w Google Scholar

Garcarz M. 2007: Przekład slangu w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski, seria: Język a komunikacja, t. XV, Tertium, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Hendrykowski M. 1982: Słowo w filmie. Historia, teoria, interpretacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hołobut A., Woźniak M. 2017: Historia na ekranie. Gatunek filmowy a przekład audiowizualny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kozloff S. 2000: Overhearing Film Dialogue, University of California Press, Berkeley.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content