Gabriela Dziamska-Lenart, Frazeografia polska. Teoria i praktyka
PDF

Jak cytować

Węgrzynek, K. (2019). Gabriela Dziamska-Lenart, Frazeografia polska. Teoria i praktyka. Język Polski, 99(4), 123–127. https://doi.org/10.31286/JP.99.4.11
https://doi.org/10.31286/JP.99.4.11
PDF

Bibliografia

Balowski A., Chlebda W. (red.) 2001: Frazeografia słowiańska. Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr hab. Halinie A. Milicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1976: O zasadach rejestracji języka polskiego, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 356–365.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 2003: Frazeologia polska przełomu wieków XX na XXI, [w:] S. Gajda, A. Vidovič-Muha (red.), Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa. Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 251–279.
Zobacz w Google Scholar

Janus D. 2012: Polsko-niemiecka frazeologia somatyczna w słownikach Michała Abrahama Troca i Samuela Bogumiła Lindego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kania S., Tokarski J. 1984: Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kosek I. 2015: Frazeologia i frazeografia polska w badaniach po roku 1989, „Język Polski” XCV, nr 1–2, s. 43–54.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska H. 1975: O przedmiocie i działach leksykologii, „Prace Filologiczne” XXV, s. 247–255.
Zobacz w Google Scholar

L: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Drukarnia XX. Pijarów, Warszawa 1807–1814.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 1989: Podstawy leksykologii i leksykografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2005: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content