Lingwistyczne aspekty przekładów literatury polskiej na język chiński (ze szczególnym uwzględnieniem opowiadań Sławomira Mrożka)
PDF

Słowa kluczowe

przekład artystyczny
recepcja literatury polskiej w Chinach
strategie przekładowe
Sławomir Mrożek

Jak cytować

Yinhui, M., & Sękowska, E. (2019). Lingwistyczne aspekty przekładów literatury polskiej na język chiński (ze szczególnym uwzględnieniem opowiadań Sławomira Mrożka). Język Polski, 99(4), 108–117. https://doi.org/10.31286/JP.99.4.9

Abstrakt

Celem artykułu jest informacja o przekładach literatury polskiej w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi tłumaczy o strategiach przekładowych. Druga część artykułu dotyczy tłumaczenia opowiadań Sławomira Mrożka. Na podstawie wybranych przykładów ukazano zagadnienia dyskusyjne w przekładzie, które ze względu na różnice językowe i kulturowe sprawiają kłopot tłumaczom chińskim.

https://doi.org/10.31286/JP.99.4.9
PDF

Bibliografia

Dobrzyńska T. 1994: Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hryniewska J. 2017: Adaptacje polskich nazwisk w języku chińskim, Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jarniewicz J. 2000: Przekład tytułu: między egzotyką a adaptacją, [w:] W. Kubiński, O. Kubińska, T.Z. Wolański (red.), Przekładając nieprzekładalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 477–484.
Zobacz w Google Scholar

Künstler M.J. 2007: Dzieje kultury chińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lan W. 2010: wywiad Barbary Morcinek, „Postscriptum Polonistyczne”, z. 2 (online, www.buzhum.muz.pl, dostęp: 17 stycznia 2019).
Zobacz w Google Scholar

Lijun Y. 2009: Translacja literatury polskiej w Chinach – analiza i krytyka, „Kwartalnik Polonicum”, nr 8, s. 8–11.
Zobacz w Google Scholar

Lijun Y. 2010a: Twórczość Henryka Sienkiewicza w Chinach, „Postscriptum Polonistyczne”, z. 2 (on-line: www.buzhum.muz.pl, dostęp: 17 stycznia 2019).
Zobacz w Google Scholar

Lijun Y. 2010b: wywiad Barbary Morcinek, „Postscriptum Polonistyczne”, z. 2 (online: www.buzhum.muz.pl, dostęp: 17 stycznia 2019).
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 1965: Funkcje i sposoby stylizacji językowej u Sławomira Mrożka, „Język Polski” XIV, z. 3, s. 164–178.
Zobacz w Google Scholar

Sekiguchi T. 2018: Diabły tkwią w przypisach – z warsztatu japońskiego tłumacza Lalki Bolesława Prusa, [w:] Y. Mao (red.), Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia. Rocznik 2018/2019. Międzynarodowa Konferencja Akademicka w Seulu, Dahye, Seul.
Zobacz w Google Scholar

Sung-Eun C. 2010: Przekłady literatury polskiej w Korei, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2(6), s. 67–83 (online: www.bazhum.muz.pl, dostęp: 6 sierpnia 2019).
Zobacz w Google Scholar

Ugniewska J. 2010: Co tracimy w przekładzie, „Odra”, z. 7–8, s. 57–60.
Zobacz w Google Scholar

Walczak G. 1983: Językowo-stylistyczna kreacja świata S. Mrożka („Na pełnym morzu”), „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Yinan L. 2017: Literatura polska w Chinach, Uniwersytet Śląski, Gnome, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content