Cybermycha, full wersja, poboczny boss: angielskie półkalki i konstrukcje hybrydalne w potocznej polszczyźnie użytkowników komputerów
PDF

Słowa kluczowe

kalka
półkalka
konstrukcja hybrydalna
hybryda

Jak cytować

Zabawa, M. (2019). Cybermycha, full wersja, poboczny boss: angielskie półkalki i konstrukcje hybrydalne w potocznej polszczyźnie użytkowników komputerów. Język Polski, 99(4), 30–44. https://doi.org/10.31286/JP.99.4.3

Abstrakt

Celem artykułu jest opis i analiza angielskich półkalk i konstrukcji hybrydalnych w potocznej polszczyźnie użytkowników komputerów. Podstawą badań jest samodzielnie zbudowany (przez autora artykułu) korpus złożony z krótkich wpisów pochodzących z wybranych 32 forów internetowych. Artykuł przedstawia półkalki słowotwórcze i frazeologiczne (dokładne i niedokładne), oparte na prawdopodobnych modelach angielskich, a także formacje hybrydalne, które zostały utworzone już na gruncie polszczyzny, bez istniejącego bezpośredniego modelu angielskiego. Artykuł omawia także różnego rodzaju kwestie problematyczne, takie jak trudności związane z odróżnianiem półkalk od kalk czy półkalk dokładnych od półkalk niedokładnych, wraz z propozycjami możliwych rozwiązań.

https://doi.org/10.31286/JP.99.4.3
PDF

Bibliografia

OELD 2019: Oxford English Living Dictionary (online: https://en.oxforddictionaries.com, dostęp: 15 marca 2019).
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2013: Wybrane aspekty reprezentatywności małych i średnich korpusów, [w:] W. Chlebda (red.), Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 45‒58.
Zobacz w Google Scholar

SZA 2010: Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, red. E. Mańczak-Wohlfeld, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wiertlewski S. 2006: Grindowanie na pegach, czyli o zapożyczeniach angielskich w socjalnej odmianie języka, [w:] P. Nowak, P. Nowakowski (red.), Język, komunikacja, informacja, t. 1, Sorus, Poznań, s. 67‒76.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2015: English Loan Translations in Polish. Word-formation Patterns, Lexicalization, Idiomaticity and Institutionalization, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2016a: Rozporekgate a oscypekgate, biznesowy a casualowy: angielsko-polskie hybrydy we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” XCVI, z. 4, s. 65‒74.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2016b: Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zabawa M. 2015: O trudnościach w badaniu zapożyczeń semantycznych i kalk frazeologicznych, „Język Polski” XCV, z. 4, s. 306‒315.
Zobacz w Google Scholar

Zabawa M. 2017: English semantic loans, loan translations, and loan renditions in informal Polish of computer users, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content