Michał Woźniak, Jak znaleźć igłę w stogu siana? Automatyczna ekstrakcja wielosegmentowych jednostek leksykalnych z tekstu polskiego
PDF

Jak cytować

Czerepowicka, M. (2019). Michał Woźniak, Jak znaleźć igłę w stogu siana? Automatyczna ekstrakcja wielosegmentowych jednostek leksykalnych z tekstu polskiego. Język Polski, 99(3), 136–140. https://doi.org/10.31286/JP.99.3.14
https://doi.org/10.31286/JP.99.3.14
PDF

Bibliografia

Bańko M. 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1976: Zasady rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy”, z. 8(342), s. 356–364.
Zobacz w Google Scholar

Brook J., Chan K., Baldwin T. 2018: Semi-automated resolution of inconsistency for a harmonized multiword-expression and dependency-parse annotation, [w:] S. Markantonatou, C. Ramisch, A. Savary, V. Vincze (red.), Multiword expressions at length and in depth: Extended papers from the MWE 2017 workshop, Language Science Press, Berlin, s. 245–262.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 1991: Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Cowie A.P. (red.) 1998: Phraseology: Theory, Analysis, and Applications, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Kieraś W., Woliński M. 2017: Słownik gramatyczny języka polskiego – wersja internetowa, „Język Polski” XCVII, z. 1, s. 84–93.
Zobacz w Google Scholar

Nivre J. 2018: Multiword Expressions in Dependency Parsing, invited talk at the 12th MWE Workshop, Berlin, August, 2016 (online: https://cl.lingfil.uu.se/~nivre/docs/Nivre-MWE16.pdf, dostęp: 24 maja 2019).
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: http://nkjp.pl/, dostęp: 24 maja 2019).
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 1991: Wartościowanie we frazeologii, [w:] J. Puzynina, J. Anusiewicz (red.), Język a kultura, t. 3, Wrocław, s. 15–28.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego: praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rosén V., Thunes M., Haugereid P., Losnegaard G.S., Dyvik H., Meurer P., Lyse G.I., De Smedt K. 2016: The enrichment of lexical resources through incremental parsebanking, „Language Resources and Evaluation”, Vol. 50(2), s. 291–319, doi: 10.1007/s10579-016-9356-5.
Zobacz w Google Scholar

SGJP: Z. Saloni, M. Woliński, R. Wołosz, W. Gruszczyński, D. Skowrońska, Słownik gramatyczny języka polskiego, wyd. 3 online, Warszawa 2015 (online: http://sgjp.pl, dostęp: 24 maja 2019).
Zobacz w Google Scholar

Woliński M., Hajnicz E., Bartosiak T. 2018: A new version of Składnica treebank of Polish harmonised with the Walenty valency dictionary, [w:] N. Calzolari, K. Choukri, C. Cieri, T. Declerck, S. Goggi, K. Hasida, H. Isahara, B. Maegaard, J. Mariani, H. Mazo, A. Moreno, J. Odijk, S. Piperidis, T. Tokunaga (red.), Proceedings of the eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), European Language Resources Association (ELRA), Paris, s. 1839–1844 (online: https://www.aclweb.org/anthology/L18-1, dostęp: 24 maja 2019).
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., Bańko M., Batko-Tokarz B., Bobrowski J., Czelakowska A., Grochowski M., Przybylska R., Waniakowa J., Węgrzynek K. (red.) 2018: Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content