Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska; Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, tom 3: Praca, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
PDF

Jak cytować

Niewiara, A. (2019). Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska; Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, tom 3: Praca, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Język Polski, 99(3), 124–128. https://doi.org/10.31286/JP.99.3.11
https://doi.org/10.31286/JP.99.3.11
PDF

Bibliografia

Abramowicz M., Bartmiński J., Bielińska-Gardziel I. (red.) 2012: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Abramowicz M., Bartmiński J., Chlebda W. 2009: Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym. Założenia programu „A”, „Etnolingwistyka”, t. 21, s. 341–342.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 1992: Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 2006: Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Mazurkiewicz-Brzozowska M. (red.) 1993: Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Bielińska-Gardziel I., Niebrzegowska-Bartmińska S. (red.) 2014: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. Wokół europejskiej aksjosfery, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bielińska-Gardziel I., Niebrzegowska-Bartmińska S., Szadura J. (red.) 2014: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Leksykon 2015–2019: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1: Dom, red. J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015; t. 2: Europa, red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018; t. 3: Praca, red. J. Bartmiński, M. Brzozowska, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016; t. 4: Wolność, red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019; t. 5: Honor, red. D. Ajdačić, J. Bartmiński, P. Sotirov, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content