Profesor Jerzy Bartmiński i doskonałość naukowa (na osiemdziesięciolecie urodzin)
PDF

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2019). Profesor Jerzy Bartmiński i doskonałość naukowa (na osiemdziesięciolecie urodzin). Język Polski, 99(3), 118–123. https://doi.org/10.31286/JP.99.3.10
https://doi.org/10.31286/JP.99.3.10
PDF

Bibliografia

Bartmińska I., Bartmiński J. 1978: Nazwiska obce w języku polskim. Problemy poprawnościowe. Słownik wymowy i odmiany, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1962: Sposoby użytkowania gwary w twórczości Adolfa Dygasińskiego (W 60-lecie śmierci pisarza), „Język Polski” XLII, s. 264–280.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1973: O języku folkloru, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1978: O derywacji stylistycznej. Gwara w funkcji języka artystycznego,s Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1984: Definicja leksykograficzna a opis języka, [w:] K. Polański (red.), Słownictwo w opisie języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 9–19.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1990: Folklor – język – poetyka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1991: Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka, [w:] S. Gajda (red.), Synteza w stylistyce słowiańskiej. Materiały konferencji z 24–26.IX.1990 r. w Opolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 33–47.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1992a: Styl potoczny, [w:] J. Anusiewicz, F. Nieckula (red.), Język a kultura, t. 5: Potoczność w języku i w kulturze, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 37–54.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1992b: Streszczenie w aspekcie typologii tekstów, [w:] T. Dobrzyńska (red.), Typy tekstów. Zbiór studiów, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 7–14.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Buczyński M., Długołęcka K. 1959: O stylizacji gwarowej w „Pokładzie Joanny” Gustawa Morcinka, „Językoznawca”, nr 3, s. 2–22.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 1980: Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 1981: Pojęcie derywacji w lingwistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 1988: Konotacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 1990: Językowy obraz świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 1993: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 1996: Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos, cz. 1: Niebo. Światła niebieskie. Ogień. Kamienie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 2011: Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4: Lubelskie, cz. 1–6, Wydawnictwo Muzyczne „Polihymnia”, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Hernas Cz. (red.) 1986: Kolędowanie na Lubelszczyźnie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Mazurkiewicz-Brzozowska M. (red.) 1993: Nazwy wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Sulima R. (wybór i oprac.) 1991: Kolędy polskie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Niebrzegowska-Bartmińska S. 2013: Projekt badawczy (ETNO)EUROJOS a program etnolingwistyki kognitywnej, „Etnolingwistyka”, t. 25, s. 267–281, doi: 10.17951/et.2013.25.267.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A., Tokarski R. (red.) 2001: Semantyka tekstu artystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piekarczyk D., Szadura J. 2015: Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Bartmińskiego, „Etnolingwistyka”, t. 27, s. 257–262, doi: 10.17951/et.2015.27.257.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2010: Definicja leksykograficzna a opis języka – ćwierć wieku później. Jeszcze o roli naiwnego obrazu świata w definiowaniu, [w:] W. Chlebda (red.), Etnolingwistyka a leksykografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 33–40.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content