Nad korespondencją językoznawców. Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa III. Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925–1958, opracowanie Mirosław Skarżyński, Elżbieta Smułkowa, część 1: 1925–1945, część 2: 1946–1958
Skip to content