Nad korespondencją językoznawców. Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa III. Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925–1958, opracowanie Mirosław Skarżyński, Elżbieta Smułkowa, część 1: 1925–1945, część 2: 1946–1958
PDF

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2019). Nad korespondencją językoznawców. Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa III. Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925–1958, opracowanie Mirosław Skarżyński, Elżbieta Smułkowa, część 1: 1925–1945, część 2: 1946–1958. Język Polski, 99(2), 140–145. https://doi.org/10.31286/JP.99.2.11
https://doi.org/10.31286/JP.99.2.11
PDF

Bibliografia

Czelakowska A., Skarżyński M. (oprac.) 2011: Materiały do dziejów krakowskiego językoznawstwa. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., Zaron Z. (red.) 2014: Znaki pamięci. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku, Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., Zaron Z. (red.) 2017: Znaki pamięci 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku, BEL Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gruszecka-Nitschowa A. 1977: Całe życie nad przyrodą mowy polskiej. Kazimierz Nitsch i jego prace, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Majkowska R., Fiałek E. (red.) 2011: Zenon Klemensiewicz (1891–1969). Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Majkowska R., Filip T. (red.) 2011: Kazimierz Nitsch (1874–1958). Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 20 czerwca 2008 r., Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2018: Materiały do dziejów polskiej dialektologii i etnologii. Listy Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej, Adama Fischera, Antoniego Kaliny, Izydora Kopernickiego, Kazimierza Nitscha, Seweryna Udzieli, Juliusza Zborowskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 2018: Przyczynki do historii Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, „LingVaria” XIII, z. 1, s. 205–218 (online: doi: 10.12797/LV.13.2017.25.15).
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M., Smoczyńska M. (oprac.) 2007: Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Smułkowa E. 2016: Antonina Obrębska-Jabłońska 1901–1994, [w:] W. Baraniewski, W. Tygielski, A.K. Wróblewski (red.), Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945: L–R, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 369–382.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1999: Z miłości do wiedzy. Wspomnienia, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zaron Z., Greń Z. (red.) 2017: My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego, BEL Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zaron Z., Greń Z. (red.) 2018: My z Nich 2. Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku, BEL Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content