Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. V: Świat roślin
Skip to content