Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. V: Świat roślin
PDF

Jak cytować

Waniakowa, J. (2019). Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. V: Świat roślin. Język Polski, 99(2), 133–139. https://doi.org/10.31286/JP.99.2.10
https://doi.org/10.31286/JP.99.2.10
PDF

Bibliografia

Gumowska I. 2016: Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, tomy 1–3, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012–2015, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Lublin – Polonia” XXXIV, s. 239–241.
Zobacz w Google Scholar

Pelcowa SGL V: H. Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. V: Świat roślin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J. 2012: Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J. 2017: The problem of plant identification in etymological research on Slavic phytonymy, [w:] I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček (red.), Etymological research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno, „Studia etymologica Brunensia”, vol. 22, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, s. 459–470.
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J. 2019: Polskie gwarowe nazwy chabra bławatka, Centaurea cyanus L. na tle słowiańskim i europejskim, „Prace Filologiczne” LXXIV, s. 171–185.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel H. 2004: Związki staroczesko-staropolskie w terminologii botanicznej, Scriptum Tomasza Sekunda, Kraków [przedruk z: „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach”, „Prace Katedry Języka Polskiego” II, Katowice 1962, s. 105–137].
Zobacz w Google Scholar

Skip to content