O dystrybucji synonimicznych przyimków i operatorów adnumeratywnych
PDF

Pliki dodatkowe

Dane badawcze (xlsx)

Słowa kluczowe

przyimki
operatory adnumeratywne
przypadek gramatyczny
dystrybucja
badania ankietowe

Jak cytować

Przepiórkowski, A., Pater, J., & Pastwa, M. (2021). O dystrybucji synonimicznych przyimków i operatorów adnumeratywnych. Język Polski, (1), 5–21. https://doi.org/10.31286/JP.101.1.1

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych dotyczących dystrybucji przyimków i operatorów adnumeratywnych o kształtach około, od… do…, po oraz między na implikowanych przez czasowniki i przyimki pozycjach nominalnych. Wyniki te pokazują, że różny jest stopień akceptowalności operatorów adnumeratywnych OKOŁO (wysoce akceptowalne), OD… DO… (średnio akceptowalne) oraz MIĘDZY (akceptowalne tylko marginalnie), oraz potwierdzają akceptowalność dystrybutywnego operatora PO na pozycjach podmiotu i być może biernikowego dopełnienia bliższego. Ciekawa jest także dystrybucja przyimków OKOŁO, OD… DO… oraz PO, które w różnym stopniu akceptowalne są jedynie na przyczasownikowych pozycjach mianownikowych, biernikowych i dopełniaczowych.

https://doi.org/10.31286/JP.101.1.1
PDF

Bibliografia

Armstrong R.L. 1987: The midpoint on a five-point Likert-type scale, "Perceptual and Motor Skills", vol. 64, s. 359–362 (online: doi: 10.2466/pms.1987.64.2.359).
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1993: Polskie po- dystrybutywne i sprawa granic słowotwórstwa, "Zeszyty Naukowe – Prace Językoznawcze", nr 17–18, s. 61–68, Uniwersytet Gdański.
Zobacz w Google Scholar

Cowart W. 1997: Experimental Syntax: Applying Objective Methods to Sentence Judgments, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
Zobacz w Google Scholar

Derwojedowa M. 2011: Grupy liczebnikowe we współczesnym języku polskim. Zarys opisu zależnościowego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Franks S. 1995: Parameters of Slavic Morphosyntax, Oxford University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1997: Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1998: Około als Vertreter der Klasse der adnumerativen Operatoren, [w:] M. Grochowski, G. Hentschel (red.), Funkstionswörter im Polnischen, Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg, s. 99–117.
Zobacz w Google Scholar

Lau J.H., Clark A., Lappin S. 2017: Grammaticality, acceptability, and probability: A probabilistic view of linguistic knowledge, "Cognitive Science", vol. 41, s. 1202–1241 (online: doi: 10.1111/cogs.12414).
Zobacz w Google Scholar

Łojasiewicz A. 1979: O budowie wyrażeń z przyimkiem po dystrybutywnym, „Polonica” v, s. 153–160.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: http://nkjp.pl/, dostęp: 10 marca 2021).
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A. 2006: O dystrybutywnym PO i liczebnikach jedynkowych, "Polonica" XXVI-XXVII, s. 171–178.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A. 2010: Towards a construction grammar account of the distributive po in Polish, „Cognitive Studies / Études Cognitives”, vol. 10, s. 163–176 (online: doi: 10.11649/cs.2010.010).
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A. 2013: The syntax of distance distributivity in Polish: Preserving generalisations with weak heads, [w:] S. Müller (red.), Proceedings of the hpsg 2013 Conference, csli Publications, Stanford, CA, s. 161–181.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

SWJP: Saloni Z., Świdziński M. 2001: Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Skip to content