O możliwości wykorzystania filmowych list dialogowych w opisie leksykograficznym współczesnej polszczyzny
PDF

Słowa kluczowe

dialog filmowy
leksykografia
słownictwo
współczesny język polski

Jak cytować

Bobrowski, J. (2019). O możliwości wykorzystania filmowych list dialogowych w opisie leksykograficznym współczesnej polszczyzny. Język Polski, 99(1), 81–91. https://doi.org/10.31286/JP.99.1.7

Abstrakt

W artykule omówiona została możliwość wykorzystania filmowych list dialogowych w tworzeniu słowników współczesnej polszczyzny. Okazuje się, że leksykograf może w nich odnaleźć wiele słów rzadkich,substandardowych czy zapomnianych.Scenarzyści używają tego rodzaju słownictwa w celach stylistycznych. Szczególnie interesują ich socjolekty, często słabo zbadane. Z tego powodu listy dialogowe powinny być włączane do korpusów tekstowych wykorzystywanych przez redaktorów słowników. Teoretyczne ustalenia zostały dopełnione analizą kilku rzadkich wyrazów zaczerpniętych przez autora z popularnego serialu 07 zgłoś się.

https://doi.org/10.31286/JP.99.1.7
PDF

Bibliografia

Anusiewicz J., Skawiński J. 1996: Słownik polszczyzny potocznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czeszewski M. 2006: Słownik polszczyzny potocznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B. 1985: Sytuacja komunikacyjna a zróżnicowanie polszczyzny mówionej, „Język Polski” LXV, z. 2–3, s. 88–98.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. Mirosław Bańko, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1956: Zagadnienia i założenia historii języka polskiego, „Pamiętnik Literacki” XLVII, z. 3, s. 86–137.
Zobacz w Google Scholar

Kozloff S. 2000: Overhearing film dialogue, University of California Press, Berkeley.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. (red.) 1976: Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. (red.) 2003: Słownik polskich leksemów potocznych, t. 2, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: www.nkjp.pl, dostęp: czerwiec 2018).
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski T. 1994: Z zagadnień leksykografii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Kurpisz, Poznań 1994–2005.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. (red.) 1999: Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki Słownika gwar polskich, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

SJPSzym: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978–1981.
Zobacz w Google Scholar

Słownik gwary warszawskiej (online: http://gwara-warszawska.waw.pl, dostęp: czerwiec 2018).
Zobacz w Google Scholar

Stępniak K. 1993: Słownik tajemnych gwar przestępczych, Puls, Londyn.
Zobacz w Google Scholar

SWJP: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Umińska-Tytoń E. 1992: Polszczyzna potoczna XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyńczyk J. 2013–2015: 250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień, t. 1–6, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz B. 1966: Słownik gwary warszawskiej XIX wieku, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz B. 1974: Gwara warszawska dawniej i dziś, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H. 2004: Nowy słownik gwary uczniowskiej, Europa, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2005: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content