Słowa kluczowe w dyskursie polskiej polityki na przestrzeni stu lat
PDF

Słowa kluczowe

lingwistyka korpusowa
słowa kluczowe
dyskurs polityczny
analiza diachroniczna

Jak cytować

Kieraś, W., & Zawadzka-Paluektau, N. (2023). Słowa kluczowe w dyskursie polskiej polityki na przestrzeni stu lat. Język Polski, 103(4), 36–51. https://doi.org/10.31286/JP.00304

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki analizy ilościowej korpusu exposé polskich premierów od 1919 do 2019 roku. Jej celem jest opisanie zmian – odzwierciedlających również zmiany pozajęzykowe – jakim dyskurs polskiej polityki podlegał na przestrzeni ostatniego stulecia. W badaniu wykorzystano metodę słów kluczowych, charakterystyczną dla lingwistyki korpusowej. Pozwoliło to na wyodrębnienie w najnowszej historii polskiego dyskursu politycznego okresów o wyróżniających się cechach leksykalnych, ale także na wskazanie elementów stałych, charakterystycznych gatunkowo. Zastosowanie metod kwantytatywnych stawia w nowym świetle wyniki poprzednich badań jakościowych dzięki ukazaniu szerszego i bardziej zniuansowanego diachronicznego obrazu dyskursu polskiej polityki.

https://doi.org/10.31286/JP.00304
PDF

Bibliografia

Baayen R.H. 2008: Analyzing linguistic data. A practical introduction to statistics using R, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Baker P. 2004: Querying keywords. Questions of difference, frequency and sense in keywords analysis, „Journal of English Linguistics”, vol. 32(4), s. 346–359.
Zobacz w Google Scholar

Bancerz M. 2003: Język polityki i polityków. Wczoraj i dziś, „Pisma Humanistyczne”, nr 5, s. 172–181.
Zobacz w Google Scholar

Culpeper J. 2009: Words, parts-of-speech and semantic categories in the character-talk of Shakespeare’s Romeo and Juliet, „International Journal of Corpus Linguistics”, vol. 14(1), s. 29–59.
Zobacz w Google Scholar

Duguid A. 2010: Newspaper discourse informalisation. A diachronic comparison from keywords, „Corpora”, vol. 5(2), s. 109–138.
Zobacz w Google Scholar

Eder M., Górski R.L. 2019: Typologia tekstów oparta na miarach kwantytatywnych. Studium korpusowe o zróżnicowaniu polszczyzny, „Język Polski” XCIX, z. 3, s. 5–17.
Zobacz w Google Scholar

Firth J.R. 1935: Technique of semantics, „Transactions of the Philological Society”, vol. 34(1), s. 36–72.
Zobacz w Google Scholar

Gries S.Th. 2021: A new approach to (key) keywords analysis. Using frequency, and now also dispersion, „Research in Corpus Linguistics”, vol. 9(2), s. 1–33.
Zobacz w Google Scholar

Gries S.Th. 2022: How to use statistics in quantitative corpus analysis, [w:] A. O’Keeffe, M.J. McCarthy (red.), The Routledge handbook of corpus linguistics, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Grzesiński D. 2011: Język wypowiedzi publicznych Donalda Tuska w latach 2005–2007, „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”, nr 3, s. 113–125.
Zobacz w Google Scholar

Gwara E.E. 2016: Nowomowa – stare narzędzie do nowych celów. Jak skutecznie używać nowomowy do deprecjacji „wroga”?, [w:] K.T. Konecki (red.), Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 175–209.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowska A. 2011: Język wypowiedzi publicznych Jarosława Kaczyńskiego w latach 2007–2010, „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”, nr 3, s. 127–140.
Zobacz w Google Scholar

Jeaco S. 2020: Key words when text forms the unit of study. Sizing up the effects of different measures, „International Journal of Corpus Linguistics”, vol. 25(2), s. 125–154.
Zobacz w Google Scholar

Kieraś W., Kobyliński Ł., Ogrodniczuk M. 2018: Korpusomat – a tool for creating searchable morphosyntactically tagged corpora, „Computational Methods in Science and Technology”, vol. 24(1), s. 21–27.
Zobacz w Google Scholar

Lakomy L. 2008: Komunikacja perswazyjna w języku polityki na przykładzie polskich kampanii prezydenckich, praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Macała J. 2004: Polska katolicka w myśli politycznej II RP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Milizia D. 2010: Keywords and phrases in political speeches, [w:] M. Bondi, M. Scott (red.), Keyness in texts, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, s. 127–146.
Zobacz w Google Scholar

Ogrodniczuk M. 2018: Polish Parliamentary Corpus, [w:] D. Fišer, M. Eskevich, F. de Jong (red.), Proceedings of the LREC 2018 Workshop ParlaCLARIN. Creating and using Parliamentary Corpora, European Language Resources Association, Paris, s. 15–19.
Zobacz w Google Scholar

Partington A. 2010: Modern Diachronic Corpus-Assisted Discourse Studies (MD-CADS) on UK newspapers. An overview of the project, „Corpora”, vol. 5(2), s. 83–108.
Zobacz w Google Scholar

Partington A., Duguid A., Taylor C. 2013: Patterns and meanings in discourse. Theory and practice in Corpus-Assisted Discourse Studies (CADS), John Benjamins Publishing, Amsterdam–Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2002: Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rayson P. 2008: From key words to key semantic domains, „International Journal of Corpus Linguistics”, vol. 13(4), s. 519–549.
Zobacz w Google Scholar

Sarfo-Kantankah K.S. 2018: It’s about people. Identifying the focus of parliamentary debates through a corpus-driven approach, „Corpora”, vol. 13(3), s. 393–430.
Zobacz w Google Scholar

Siewierska-Chmaj A. 2005: Język polskiej polityki. Politologiczno-semantyczna analiza exposé premierów Polski w latach 1919–2004, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Tribble C. 2000: Genres, keywords, teaching. Towards a pedagogic account of the language of project proposals, [w:] L. Burnard, T. McEnery (red.), Rethinking language pedagogy from a corpus perspective. Papers from the third international conference on teaching and language corpora, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 75–90.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1997: Understanding cultures through their key words, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Williams R. 1976: Keywords. A vocabulary of culture and society, Fontana Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content