Konferencja Słowiańska frazeologia gwarowa II, Kraków, 11–12 października 2019 roku
PDF

Jak cytować

Rak, M. (2020). Konferencja Słowiańska frazeologia gwarowa II, Kraków, 11–12 października 2019 roku. Język Polski, (1), 138–140. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.10.a
https://doi.org/10.31286/JP.100.1.10.a
PDF

Bibliografia

Chojnacki J. 2018: Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej, AHE, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Przymuszała L. 2013: Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2005: Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich, Scriptum, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2016: Konferencja Słowiańska frazeologia gwarowa, Kraków, 3–4 października 2015 r., „Język Polski” XCVI, z. 1, s. 140–142.
Zobacz w Google Scholar

Rak M., Sikora K. (red.) 2016: Słowiańska frazeologia gwarowa, „Biblioteka LingVariów”, t. 23, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka S. 1967–1968: Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1–2, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content