Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech Aleksy Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina
PDF

Jak cytować

Miszta, A. (2020). Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech Aleksy Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina. Język Polski, (1), 134–137. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.10

Abstrakt

   

https://doi.org/10.31286/JP.100.1.10
PDF

Bibliografia

Feleszko K. 2002: Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 roku, t. 1, red. A. Żor, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Feleszko K. 2003: Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 roku, t. 2: Słownik, red. E. Rzetelska-Feleszko, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grochola-Szczepanek H. 2012: Język mieszkańców Spisza. Płeć jako czynnik różnicujący, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kłosek E. 2005: Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Tambor J. 2008: Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Treder J. (red.) 2006: Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content