Językowe aspekty zawierania umów, czyli o swobodzie kontraktowania w świetle teorii językoznawczych
Skip to content