Powstanie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i jego rozwój organizacyjny do 1939 roku
PDF

Słowa kluczowe

historia polskiego językoznawstwa
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
czasopismo „Język Polski”

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2020). Powstanie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i jego rozwój organizacyjny do 1939 roku. Język Polski, (1), 6–23. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.1

Abstrakt

Artykuł, napisany z okazji setnej rocznicy utworzenia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (powstało w Krakowie w maju 1920 roku), skrótowo opisuje jego powstanie oraz początkowe lata działalności. Opierając się na materiałach odszukanych głównie w czasopiśmie „Język Polski” (organie prasowym Towarzystwa), autor przedstawia jego statut, strukturę organizacyjną, zmiany liczby członków oraz główne zadania i osiągnięcia w okresie od 1920 roku do wybuchu drugiej wojny światowej. Udostępnia także zestawienie członków władz Towarzystwa, listę jego kół okręgowych oraz przedstawicieli lokalnych (zwanych delegatami), którzy działali w kilkudziesięciu miejscowościach w całej Polsce.

https://doi.org/10.31286/JP.100.1.1
PDF

Bibliografia

Gruszecka-Nitschowa A. 1977: Całe życie nad przyrodą mowy polskiej. Kazimierz Nitsch i jego prace, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jaśkowski B. 1970: Działacze biblioteczni, [w:] B. Jaśkowski (red.), Z dziejów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie 1908–1968, Tarnów 1970, s. 119–147.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1947: Poprawność i pedagogika językowa, „Język Polski” XXVII, z. 2, s. 38–46.
Zobacz w Google Scholar

Łapicz Cz. 1994: Początki Koła Toruńskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, [w:] Cz. Łapicz (red.), Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 7–10.
Zobacz w Google Scholar

Nitsch K. 1918: Organizacja i potrzeby nauki w dziale języka polskiego, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” I, s. 355–366.
Zobacz w Google Scholar

Nitsch K. 1927: Andrzej Gawroński *1885 †1927, „Język Polski” XII, z. 1, s. 1–5.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1975: Śp. Piotr Galas (26 XI 1887–6 I 1975), „Język Polski” LV, z. 5, s. 321–325.
Zobacz w Google Scholar

Schabowska M. 1988: Śp. Eugeniusz Pawłowski (13 XII 1902–11 XI 1986), „Język Polski” LXVIII, z. 1, s. 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 2018: Przyczynki do historii Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, „LingVaria” XIII, z. 1, s. 205–218 (doi: 10.12797/LV.13.2017.25.15).
Zobacz w Google Scholar

Szlesiński I. 1988: Kilka słów o działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 18, s. 71–72.
Zobacz w Google Scholar

Szumiłło R. 1981: Księgarstwo województwa olsztyńskiego w latach 1945–1949, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 2–4, s. 399–421.
Zobacz w Google Scholar

Tarnowska W. 1970: Pięćdziesiąt lat Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i jego organu Język Polski, „Język Polski”, zeszyt jubileuszowy: Bibliografia zawartości roczników 1–50, s. IX–XV.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2011: Działalność wydawnicza Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, „Język Polski” XC, z. 1, s. 14–23.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2019: Profesor Zenon Klemensiewicz jako redaktor „Języka Polskiego”, „LingVaria” XIV, z. 2, s. 265–276 (doi: 10.12797/LV.14.2019.28.18).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content