Ilościowa struktura haseł Słownika warszawskiego w aspekcie porównawczym
PDF

Słowa kluczowe

leksykografia
słownik
historia
leksykologia

Jak cytować

Piotrowski, T. (2022). Ilościowa struktura haseł Słownika warszawskiego w aspekcie porównawczym. Język Polski, (3), 21–31. https://doi.org/10.31286/JP.01022

Abstrakt

W artykule, na podstawie analizy komputerowej listy haseł w Słowniku warszawskim (1900–1927), podaje się dokładne dane odnoszące się do liczby jego haseł, określa ich strukturę na podstawie wybranych kwalifikatorów oraz porównuje z liczbą haseł i ich strukturą w Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (1958–1969).

https://doi.org/10.31286/JP.01022
PDF

Bibliografia

Bańko M. 1988: Projekt porównawczej siatki haseł słowników języka polskiego, [w:] Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 75–95.
Zobacz w Google Scholar

Derwojedowa M. 2017: Automatyczna analiza fleksyjna polszczyzny XIX wieku (online: http://www.f19.uw.edu.pl, dostęp: 21 października 2021).
Zobacz w Google Scholar

Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21 (online: https://www.woerterbuchnetz.de/DWB, dostęp: 31 listopada 2021).
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1954: Z zagadnień leksykografii polskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fotokorpus.pl (online: http://nfjp.pl, dostęp: 21 października 2021).
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk M. 2018: wpis z 27.07.2018 r. (online: https://www.instagram.com/p/BluvfuBguSR/?hl=pl, dostęp: 11 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B. 1956/1978/2021: Klechdy polskie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa (online: https://wolnelektury.pl/katalog/, dostęp: 3 lutego 2022; pierwodruk: B. Leśmian, Klechdy polskie, słowo wstępne B. Przyłuski, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn 1956).
Zobacz w Google Scholar

Majdak M. 2008: Słownik warszawski. Koncepcja – realizacja – recepcja, nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Majdak M. 2011: Słownik języka polskiego, Warszawa 1900–1927, red. Jan Karłowicz, Adam Antoni Kryński, Władysław Niedźwiedzki (online http://www.leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/35/slownik-jezyka-polskiego-warszawa-1900-1927, dostęp: 31 listopada 2021).
Zobacz w Google Scholar

Majka 2021: komentarze (online: https://www.grojec24.net/news-zbigniew-konczak-rezygnuje-z-funkcji-prezesa-pcm-w-grojcu,2146.html, dostęp: 5 maja 2021).
Zobacz w Google Scholar

Mortka M. 2021: Głodna puszcza, Wydawnictwo SQN, Kraków (online: https://books.google.pl, dostęp: 3 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski T. 1994: Z zagadnień leksykografii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski T. 2001: Zrozumieć leksykografię, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Bańko M. 2011: Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969, red. Witold Doroszewski (online: http://www.leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/31/sownik-jzyka-polskiego-warszawa-1958-1969, dostęp: 7 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Shadow Laguna II 2019: wpis i wideo z 3.09.2019 r. (online: https://www.facebook.com/ShadowLaguna2/, dostęp: 11 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Simpson J., Weiner E.S. 1989: The Oxford English dictionary, wyd. 2, Clarendon, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–4, Wiedza Powszechna, Warszawa 1958–1962, t. 5–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963–1969.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927 (przedruk: 1952–1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa). Wersja cyfrowa 1 (online: https://crispa.uw.edu.pl/object/files/416370/display/Default), wersja cyfrowa 2 (online: https://polona.pl/item/slownik-jezyka-polskiego-t-1-a-g,NDEwOTEwNzU/6/#info:search:Adnotowa%C4%87) (dostęp: 31 listopada 2021).
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyńczyk J. 2009: Autosuplement do Słownika warszawskiego, Sorus, Poznań (online: https://www.academia.edu/6255721/Jan_Wawrzy%C5%84czyk_Autosuplement_do_S%C5%82ownika_warszawskiego, dostęp: 3 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Woliński M., Saloni Z., Wołosz R., Gruszczyński W., Skowrońska D., Bronk Z. 2020: Słownik gramatyczny języka polskiego, wyd. 4, Warszawa (online: http://sgjp.pl, dostęp: 31 listopada 2021).
Zobacz w Google Scholar

Wywiad 2021 (online: http://www.domseniorawielun.pl/wywiad.html, dostęp: 5 maja 2021).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content