Konferencja „70 lat Komitetu Językoznawstwa PAN. Osiągnięcia, kontynuacje, perspektywy polskiej lingwistyki”, Kraków, 6–7 czerwca 2022 roku
PDF

Jak cytować

Kulak, I. (2022). Konferencja „70 lat Komitetu Językoznawstwa PAN. Osiągnięcia, kontynuacje, perspektywy polskiej lingwistyki”, Kraków, 6–7 czerwca 2022 roku. Język Polski, 102(4), 138–142. https://doi.org/10.31286/JP.00220

Abstrakt

   

https://doi.org/10.31286/JP.00220
PDF

Bibliografia

Grochowski M. 2013: Jubileusz Komitetu Językoznawstwa PAN, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 116–118.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2021: Lubelski Kwietnik i Zielnik: Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. Jerzy Bartmiński, zastępca red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, t. 2: Rośliny, z. 3: Kwiaty, z. 4: Zioła, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, z. 3: s. 295, z. 4: s. 494, „Język Polski” CI, z. 1, s. 131–134.
Zobacz w Google Scholar

Rieger J. 2014: Z historii Komitetu Językoznawstwa PAN (1952–2002), „Prace Filologiczne” LXV, s. 339–358.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska M. 2021: Marek Łaziński, Wykłady o aspekcie polskiego czasownika, „Język Polski” CI, z. 4, s. 122–126.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content