Krzysztof Kołatka, Tożsamość regionalna mieszkańców Krajny. Studium językowo-kulturowe
PDF

Jak cytować

Pelcowa, H. (2022). Krzysztof Kołatka, Tożsamość regionalna mieszkańców Krajny. Studium językowo-kulturowe. Język Polski, 102(4), 133–137. https://doi.org/10.31286/JP.00199

Abstrakt

  

https://doi.org/10.31286/JP.00199
PDF

Bibliografia

Bartmiński J. 2001: Operatory „typowy” i „prawdziwy” w strukturze semantycznej tekstu, „Prace Filologiczne” XLVI, s. 41–47.
Zobacz w Google Scholar

Sawaniewska-Mochowa Z. (red.) 2017: Słownik gwary i kultury Kujaw, t. 1: A–H, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content