Wielki słownik języka polskiego PAN w 2022 roku – osiągnięcia, perspektywy, wyzwania
PDF

Słowa kluczowe

leksykografia
słowniki ogólne języka polskiego
Wielki słownik języka polskiego PAN

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2022). Wielki słownik języka polskiego PAN w 2022 roku – osiągnięcia, perspektywy, wyzwania. Język Polski, (3), 129–136. https://doi.org/10.31286/JP.00190

Abstrakt

W artykule zwięźle przedstawiono historię prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN, omówiono ich stan w kwietniu 2022 roku, wskazując istotne cechy słownika jako źródła wiedzy o współczesnym języku polskim oraz przedstawiono plany zespołu leksykograficznego na dalsze lata.

https://doi.org/10.31286/JP.00190
PDF

Bibliografia

Batko-Tokarz B. 2019: Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego – teoria, praktyka, leksykografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

ESPXVII: Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, red. W. Gruszczyński (online: http://sxvii.pl).
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–4, Wiedza Powszechna, Warszawa 1958–1962, t. 5–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963–1969.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2007: O projekcie Wielkiego słownika języka polskiego, „Język Polski” LXXXVII, s. 265–267.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2021: Nazwy własne i wyrazy od nich pochodne w Wielkim słowniku języka polskiego PAN. Plany, stan obecny, perspektywy, „Onomastica” LXVI, s. 41–53.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. (w druku): Wielki słownik języka polskiego PAN jako słownik tematyczny, „Studia Językoznawcze”, t. 21.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., Bańko M., Batko-Tokarz B., Bobrowski J., Czelakowska A., Grochowski M., Przybylska R., Waniakowa J., Węgrzynek K. (red.) 2018: Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., Bańko M., Dunaj B., Przybylska R. 2007: Koncepcja Wielkiego słownika języka polskiego – przybliżenie drugie, [w:] P. Żmigrodzki, R. Przybylska (red.), Nowe studia leksykograficzne, Lexis, Kraków, s. 9–21.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content