Kai Witzlack-Makarevich, Sprachpurismus im Polnischen: Ausrichtung, Diskurs, Metaphorik, Motive und Verlauf. Von den Teilungen Polens bis zur Gegenwart
PDF

Słowa kluczowe

język polski
puryzm językowy

Jak cytować

Berdychowska, Z. (2022). Kai Witzlack-Makarevich, Sprachpurismus im Polnischen: Ausrichtung, Diskurs, Metaphorik, Motive und Verlauf. Von den Teilungen Polens bis zur Gegenwart. Język Polski, (3), 143–147. https://doi.org/10.31286/JP.00139

Abstrakt

   

https://doi.org/10.31286/JP.00139
PDF

Bibliografia

Antos G. 1996: Laien-Linguistik. Studien zu Sprach- und Kommunikationsproblemen im Alltag. Am Beispiel von Sprachratgebern und Kommunikationstrainigs, Reihe Germanistische Linguistik, Nr 146, Max Niemeyer Verlag, Tübingen.
Zobacz w Google Scholar

Heinemann W. 2011: Diskursanalyse in der Kontroverse, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, Nr 4, s. 31–67.
Zobacz w Google Scholar

Keller R. 1994: Sprachwandel. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache, wyd. 2, Francke Verlag, Tübingen–Basel.
Zobacz w Google Scholar

Keller R., Kirschbaum I. 2003: Bedeutungswandel. Eine Einführung, De Gruyter, Berlin–New York.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. (red.) 2010: Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 1990: Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, [w:] W. Miodunka (red.), Język polski w świecie. Zbiór studiów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sagan-Bielawa M. 2014: Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Smith A. 1923: Eine Untersuchung über Natur und Wesen des Volkswohlstandes, t. 2, przeł. E. Grünfeld, Verlag von Gustav Fischer, Jena, wyd. 3 niezmienione, H. Waentig (red.), Sammlung sozialwissenschaftlicher Meister, t. 12, Halle a. S. (online: https://www.projekt-gutenberg.org/smith/volkswo2/chap013.html, dostęp: 13 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1987: Rola języka w historii narodu polskiego, [w:] S. Urbańczyk (red.), Słowo piękne i prawdziwe. Materiały kongresowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 84–96.
Zobacz w Google Scholar

Wichter S. 2009: Gespräch, Diskurs und Stereotypie, „Zeitschrift für Germanistische Linguistik”, Nr 27, s. 161–284.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content