Konszabelant: osobliwy transfer językowy
PDF

Słowa kluczowe

wyrazy obce
zapożyczenia wyrazowe
pieśni ludowe
wyrazy dziecięce
etymologia

Jak cytować

Bańko, M. (2022). Konszabelant: osobliwy transfer językowy. Język Polski, 102(4), 55–65. https://doi.org/10.31286/JP.00131

Abstrakt

Artykuł dotyczy słowa konszabelant, znanego z dziecięcej piosenki Jestem muzykantem konszabelantem. Przedmiotem uwagi jest jej niemieckie źródło, paralelne piosenki w kilku innych językach, etymologia, znaczenie i zakres użycia słowa konszabelant, a przede wszystkim powody, dla których niemiecka fraza (Ich) komm’ aus Schwabenland ‘pochodzę (ew. przychodzę) ze Szwabii’ została w polskim tekście oddana w taki sposób, oraz okoliczności, w których się to stało.

https://doi.org/10.31286/JP.00131
PDF

Bibliografia

I am the music man [b.r.]: Black Lace, http://www.youtube.com/watch?v=vVEFeJ2Vy5Y (dostęp: 29 marca 2022).
Zobacz w Google Scholar

Ich bin ein Musikante 2016: https://www.youtube.com/watch?v=woNeeYZ1CjQ (dostęp: 29 marca 2022).
Zobacz w Google Scholar

Já jsem muzikant 2011: Ondřej Žatečka (reż.), https://www.youtube.com/watch?v=hAO_1RgPXH0 (dostęp: 29 marca 2022).
Zobacz w Google Scholar

Jestem muzykantem konszabelantem 2018: HeyKids, https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4 (dostęp: 29 marca 2022).
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. [b.r.]: Słownik polsko@polski, https://vod.tvp.pl/video/slownik-polskopolski,bankroll-odc-449,45596309 (dostęp: 29 marca 2022).
Zobacz w Google Scholar

Benkel K., Strube A. 1941: Frisch auf mein Volk, t. 1: Schlesische Singfibel: für die unteren vier Jahrgänge der Volksschule, Merseburger, Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Bogdanowicz M. 2004: W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka, Harmonia, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Bohlman P.V., Holzapfel O. 2011: The folk songs of Ashkenaz, A-R Editions, Middleton, Wisconsin.
Zobacz w Google Scholar

Erk L., Böhme F.M. 1894: Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglicheren deutschen Volkslieder, t. 3, Beitkopf und Härtel, Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Erk L., Irmer W. 1838: Die deutschen Volkslieder mit ihren Singweisen, z. 2, Plahn, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Erk L., Irmer W. 1843: Die deutschen Volkslieder mit ihren Singweisen, wyd. 2, Hermann, Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Gelbe T. 1877: Kinderlieder und Reime, „Germania” XXII (Neue Reihe X), s. 293–315.
Zobacz w Google Scholar

GutsMuths J.C.F. 1878: Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes, für die Jugend, ihre Erzieher u. alle Freunde unschuldiger Jugendfreuden, Lion, Hof.
Zobacz w Google Scholar

GutsMuths J.C.F. 1893: Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes, für die Jugend, ihre Erzieher u. alle Freunde unschuldiger Jugendfreuden, wyd. 8, Lion, Hof.
Zobacz w Google Scholar

Hussak K. 1883: Śpiewnik Szląski dla szkół ludowych, cz. 1, A. Pichlerowa, Wiedeń.
Zobacz w Google Scholar

Lewalter J. 1893: Deutsche Volkslieder in Niederhessen, z. 4, Fritzsche, Hamburg.
Zobacz w Google Scholar

Prochot F.M. [b.r.]: Śpiewnik zebrany i opracowany przez Wydział Młodzieży i Sportu Z.N.P. [Związek Narodowy Polski w Ameryce. Chicago: b.m.r.w.].
Zobacz w Google Scholar

Tschirch W. [ok. 1900]: 70 Kinderlieder. Gemütvolle Kindergedichte und Spielliedchen nach den schönsten Volksweisen zum Gebrauch in Vorbildungs- und Elementarklassen, Steingräber, Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Wagner H. 1888: Illustriertes Spielbuch für Knaben, wyd. 9, Spamer, Leipzig–Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Warnka J., Jahołkowska L. 1895: W ogródku dziecięcym. Zbiór zabaw, marszy i piosenek z zastosowaną do nich melodyą, Gebethner i Wolff, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zimmer F. 1879: Volksthümliche Spiellieder und Liederspiele für Schule und Kinderstube, Vieweg, Quedlinburg.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowski J. 1985: Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci, wyd. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski Ł. 1831: Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym lub niektórych tylko prowincyach, Glücksberg, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gry i zabawy dla młodzieży i starszych w pokoju i na świeżem powietrzu 1913 [Toledo, Oh: A.A. Paryski].
Zobacz w Google Scholar

Hartinger W. 2001: Böhmische Wandermusikanten in Bayern, „Sänger- und Musikantenzeitung”, r. 44, nr 2, s. 83–89.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski K. 1869: Gry i zabawy dla młodzieży, Decker, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski J. 1977: Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Liske M., Neveau T. 1873: Dla dziewczątek. Książka praktycznej pracy, ćwiczeń i zabaw dla panienek od 6 do 15 roku życia, Redakcja Przeglądu Tygodniowego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Możdżeń S.I. 2000: Historia wychowania 1795–1918, Wydawnictwo Stachurski, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Orlov S.P. 1928: Hry a písně dětí slovanských: rozbor po stránce námětové, literární a hudební, klasifikace a praktická sbírka 500 dětských písní a her všech národů slovanských, Československá obec sokolská, Praha.
Zobacz w Google Scholar

Pienkos D.E. 1984: PNA. A centennial history of the Polish National Alliance of the United States of North America, Boulder: East European Monographs, Columbia University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 1988: Wyliczanki polskie, wyd. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Simonides D. 1976: Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wikisłownik, hasło konszabelant, https://pl.wiktionary.org/wiki/konszabelant (dostęp: 29 marca 2022)
Zobacz w Google Scholar

Skip to content