Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka
PDF

Jak cytować

Konczewska, K. (2022). Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka. Język Polski, (2), 122–128. https://doi.org/10.31286/JP.00130

Abstrakt

   

https://doi.org/10.31286/JP.00130
PDF

Bibliografia

Aleksandrovìč S. 1960: Novae pra F. Bagušèvìča. Staronkì bratnâj drużby, [w:] S. Aleksandrovìč, Artykuly pra lìtaraturnyj suvâzì, Dzâržaǔnae vydavectva BSSR, Mìnsk, s. 185–205.
Zobacz w Google Scholar

Ânuškevìč Â. 1986: Arhìǔ Âna Karlovìča ǔ Lʹvove, „Lìtaratura ì mastactva”, 14 lûtaga, s. 16.
Zobacz w Google Scholar

Appel K. 1904: Z listów ś. p. Jana Karłowicza. Przyczynek do poznania życia i poglądów jego, [w:] Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, skł. gł. Red. „Wisły”, Warszawa, s. 60–65.
Zobacz w Google Scholar

Cìščanka Ì. 1963: Polʹskì vučony – belaruskì falʹklaryst. Da 60-goddzâ smercì Âna Karlovìča, „Lìtaratura ì Mastactva”, nr 52, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Delo 1850: Delo o vydače pomeŝiku uezda Karloviču Aleksandru svidetelʹstva o svobodnosti im. Bratomerž. Lidskij uezdnyj sud Ministerstva ûsticii g. Lida Vilenskoj gubernii, Fond № 586, opisʹ 1, delo 943, 1850–1851, Gosudarstvennoe učreždenie „Nacionalʹnyj istoričeskij arhiv Belarusi v g. Grodno”.
Zobacz w Google Scholar

Federowski M. 1904: Znad Niemna. Garstka rzewnych wspomnień, [w:] Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, skł. gł. Red. „Wisły”, Warszawa, s. 66–83.
Zobacz w Google Scholar

Karłowicz 2012: Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego przełomu XIX i XX w., portal przygotowany w ramach projektu badawczego i grantu przyznanego przez Litewską Radę Naukową (Lietuvos mokslo taryba), Nr. VAT-36/2012 (online: http://www.karlowicz.flf.vu.lt, dostęp: 10 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Karłowicz J. 1887: Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kìsâlëǔ G. 1961: Francìšak Bagušèvìč ì Ân Karlovìč, „Polymâ”, nr 9, s. 162–179.
Zobacz w Google Scholar

Kìsâlëǔ G. 1966: Z dumaj pra Belarusʹ, Vydavectva Belarusʹ, Mìnsk, s. 233–283.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowska-Doda J. 2013: „Białoruś” („białoruski”) na łamach miesięcznika „Wisła” w latach 1887–1900, [w:] A.I. Lakotka (red.), Belarusʹ vačyma polʹskìh ètnografaǔ XIX – peršaj palovy XX st. (Da 200-goddzâ Û. Krašèǔskaga ì 125-goddzâ K. Mašynskaga), matèryâly mìžnarodnaj navukovaj kanferèncyì, Mìnsk, 18–20 kastryčnìka 2012 g., Vydavectva Vìktar Hursìk, Mìnsk, s. 129–142.
Zobacz w Google Scholar

Majewski E. 1904: Jan Karłowicz. Zarys życia, [w:] Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, skł. gł. Red. „Wisły”, Warszawa, s. 1–30.
Zobacz w Google Scholar

Protokol 1992: Dopolnitelʹnyj protokol meždu Soûzom Sovetskih Socialističeskih Respublik i Litovskoj Respublikoj ot 27 oktâbrâ 1939 g., [w:] Dokumenty vnešnej politiki 1939, t. 22(2), Meždunarodnye otnošeniâ, Moskva, s. 231.
Zobacz w Google Scholar

SD: Slavânskie drevnosti. Ètnolingvističeskij slovarʹ, red. N.I. Tolstoj, t. 1: A (Avgust) – G (Gus’), 1995; t. 2: D (Davat’) – K (Kroški), 1999; t. 3: K (Krug) – P (Perepelka), 2004; t. 4: P (Pereprava čerez vodu) – S (Sito), 2009; t. 5: S (Skazka) – Ya (Âŝerica), 2012, Meždunarodnye Otnošeniâ, Moskva.
Zobacz w Google Scholar

SGPKarł: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 1–6 (t. 4–6 do druku przygotował J. Łoś), Akademia Umiejętności, Kraków 1900–1911.
Zobacz w Google Scholar

Skorowidz 1923: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 7, cz. 1: Województwo nowogródzkie, nakł.
Zobacz w Google Scholar

Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa, s. 15.
Zobacz w Google Scholar

SM: Slavânskaâ mifologiâ. Ènciklopedičeskij slovarʹ, red. S.M. Tolstaâ, 2 izd., Meždunarodnye Otnošeniâ, Moskva 2002.
Zobacz w Google Scholar

SML: J. Karłowicz, Słowniczek mitologii litewskiej, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. PAU W I–191a.
Zobacz w Google Scholar

SMP: J. Karłowicz, Słownik mitologii polskiej, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. PAU W I–191a.
Zobacz w Google Scholar

SSiSL: Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. i koncepcja całości J. Bartmiński, zast. red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, t. 1: Kosmos, z. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, 1996; z. 2: Ziemia, woda, podziemie, 1999; z. 3: Meteorologia, 2012; z. 4: Świat, światło, metale, 2012; t. 2: Rośliny, z. 1: Zboża, 2017; z. 2: Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, 2018; z. 3: Kwiaty, 2019; z. 4: Zioła, 2019; z. 5: Drzewa owocowe i iglaste, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content